Nevarne kemikalije

Posledice nepravilnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami so lahko trajne. Zaradi nepravilnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami so najbolj izpostavljeni zaposleni v podjetjih.

Vsak dan je prav vsak izmed nas izpostavljen nevarnim kemikalijam. Posledice nepravilnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami so lahko trajne.

Še posebej pa so nevarnostim zaradi nepravilnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami, ali drugih dejavnikov, izpostavljeni zaposleni v podjetjih, katerih dejavnost je na kakršen koli način povezana z nevarnimi kemikalijami. Da bi se izognili nepotrebnim nesrečam, je prav, da smo seznanjeni z ukrepi, s katerimi lahko preprečimo morebitne nesreče.

EVROPSKA KAMPANJA: VARNO DELO Z NEVARNIMI SNOVMI

Preberite več o varnem ravnanju in preventivi dela z nevarnimi snovmi

NA PODROČJU DELA Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI IZVAJAMO DELA NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 • Organizacija in izvajanje usposabljanja zaposlenih za varno ravnanje s kemikalijami,
 • izvajanje nalog svetovalca za kemikalije za pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami,
 • pomoč pri izdelavi in izdelava varnostnih listov za kemikalije, ki gredo v promet,
 • opravljanje preventivnih pregledov poslovnih prostorov glede izpolnjevanja minimalnih pogojev za opravljanje dejavnosti trgovine s kemikalijami.

Na področju nevarnih kemikalij je bilo sprejetih in objavljenih precej sprememb in novosti. Najbolj odmevni sta Uredba REACH in Uredba GHS . Pomembna pa je tudi Uredba CLP (o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi).

Koristne informacije

Kdo potrebuje svetovalca za kemikalije?

 • Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami na področju Republike Slovenije ali uporabljajo kemikalije razvrščene kot zelo strupene (T+) in strupene (T). Promet je vsak uvoz, prodaja (na drobno in debelo) ter vsaka prepustitev nevarnih kemikalij tretjemu.

Katere pogoje mora izpolnjevati podjetje za opravljanje dejavnosti prometa (uvoz, prodaja) z nevarnimi kemikalijami?

 • Imeti mora svetovalca za kemikalije.
 • Pridobiti mora veljavno odločbo za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami, ki ga izda Urad RS za kemikalije.
 • Varnostni listi za nevarne kemikalije morajo biti v slovenskem jeziku in prijavljeni na Uradu RS za kemikalije.
 • Vsaka embalažna enota nevarne kemikalije mora biti označena z etiketo s podatki, ki jih zahteva Zakon o kemikalijah in podzakonski akti.

Kaj so naloge svetovalca za kemikalije?

Naloge svetovalca za kemikalije so sledeče:

 • Opozarjanje na zahteve in obveznosti po Zakonu o kemikalijah in drugih zakonih in predpisih, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,
 • svetovanje v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi Zakona o kemikalijah in drugih zakonov in predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,
 • zastopanje v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije.
Zavezanec za poročanje

Zavezanec za poročanje je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS, in je embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže.

Zavezanci lahko izpolnjujejo zahteve in obveznosti za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, skladno z omenjeno uredbo, na dva načina:

 1. sklenejo pogodbo z eno od družb za ravnanje z odpadno embalažo ali
 2. preko individualnega sistema. POZOR! (Le za nekomunalno odpadno embalažo.)

Če želi embaler, pridobitelj blaga, proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže svoje obveznosti izpolnjevati preko individualnega sistema, se mora najprej vpisati v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. K vlogi za izdajo potrdila o vpisu v evidenco individualnih sistemov mora priložiti dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in načrt ravnanja z odpadno embalažo.

Novosti in obvestila

Preberite še

Povpraševanje in več informacij

Izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri