Meritve strelovodnih napeljav

Strela je naravni pojav, pri katerem se zgodi atmosferska električna razelektritev med oblakom in zemljo, in je sestavljena iz enega ali več posameznih udarov. Ker udari strel povzročajo materialno škodo na objektih in predstavljajo nevarnost za ljudi, se na objekte vgrajujejo strelovodne naprave, ki varujejo objekte in ljudi pred delovanjem strele. Zaradi nemotenega delovanja sistema za zaščito pred strelo je potrebno izvajati redne preglede sistema. Zahteve za preglede sistema izhajajo iz Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS štev.: 28/2009 in 2/2012)

Pregled, preizkus in meritve sistema zaščito pred strelo

Pregled, preizkus in meritve sistema za zaščito pred strelo je potrebno izvesti po njegovi končni izvedbi ali po njegovih spremembah, rekonstrukcijah in popravilih ter tudi periodično.

Redni pregledni sistema za zaščito pred strelo

  • Pregledi obsegajo vizualni pregled, preizkuse in meritve vgrajenega sistema, vključno s tistimi deli električnih inštalacij, ki so s tem sistemom neločljivo povezani.
  • Redni pregled sistema zaščite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri zaščitnih nivojih I in II ter vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV.
  • V stavbah, kjer se skladiščijo eksplozivi oziroma ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto, vizualni pregled pa vsakih 6 mesecev.
  • Pri sistemih zaščite pred strelo, ki so izpostavljeni ekstremnim vplivom okolja oziroma velikim mehanskim obremenitvam in so zato v projektni dokumentaciji opredeljeni kot kritični, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto.

Prvi redni pregled sistemov zaščite pred strelo v manj zahtevnih in zahtevnih stavbah, grajenih pred sprejetjem zgoraj omenjenega pravilnika, je treba izvesti najkasneje do 1. januarja 2011.

Izredni pregledi sistema za zaščito pred strelo

Izredni pregled se opravi po vsakem direktnem udaru strele v sistem zaščite pred strelo, po poškodbah oziroma posegih, vključno z rekonstrukcijo sistema zaščite pred strelo, ki lahko vplivajo na njegovo varnost.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri