Ravnanje z azbestom

Zagotavljamo vse storitve za uskladitev procesov v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo pri dajanju embalaže v promet in uporabi embalaže. Pri delu z azbestom je potrebno zagotoviti primerno osebno varovalno opremo, ki je odvisna od vrste dela in količine prostih azbestnih vlaken v zraku.
Kdaj postane azbest nevaren?

Azbest, ki se nahaja v stavbah, postane nevaren ko:

 • material dotraja,
 • se poškoduje,
 • se zaradi neprimernega ravnanja z njim začnejo azbestna vlakna sproščati v zrak.
Ali se azbest še sme uporabljati?

V Sloveniji je uporaba azbesta prepovedana od 1. januarja 2003.

Po Uredbi o ravnanju z odpadki je prepovedana:

 • ponovna uporaba azbestnocementnih izdelkov in priprava azbestnih odpadkov za njihovo ponovno uporabo
 • recikliranje azbestnih odpadkov.

Dovoljena postopka predelave sta:

 • utrjevanje – odpadki se vmešajo v vezivo in se z njim vežejo tako, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje,
 • uničevanje azbestnih vlaken – postopek predelave, pri katerem s kemično, toplotno, mehansko obdelavo nastanejo iz azbesta druge snovi ali minerali, ali azbest izgubi svojo vlaknato strukturo.
Kdaj postane azbest nevaren?

Azbest, ki se nahaja v stavbah, postane nevaren ko:

 • material dotraja,
 • se poškoduje,
 • se zaradi neprimernega ravnanja z njim začnejo azbestna vlakna sproščati v zrak.
Ali se azbest še sme uporabljati?

V Sloveniji je uporaba azbesta prepovedana od 1. januarja 2003.

Po Uredbi o ravnanju z odpadki je prepovedana:

 • ponovna uporaba azbestnocementnih izdelkov in priprava azbestnih odpadkov za njihovo ponovno uporabo
 • recikliranje azbestnih odpadkov.

Dovoljena postopka predelave sta:

 • utrjevanje – odpadki se vmešajo v vezivo in se z njim vežejo tako, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje,
 • uničevanje azbestnih vlaken – postopek predelave, pri katerem s kemično, toplotno, mehansko obdelavo nastanejo iz azbesta druge snovi ali minerali, ali azbest izgubi svojo vlaknato strukturo.
Ravnanje z azbestnimi odpadki

Odpadni azbest, šibko vezani azbestni odpadki (slika 1), odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, morajo biti pred odstranjevanjem:

 • obdelani s postopki utrjevanja, uničevanja azbestnih vlaken,
 • pakirani v vrečah (prepreči sproščanje v okolje).

Trdo vezani azbestni odpadki (slika 2) morajo biti pred odstranjevanjem že na mestu nastanka pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo – prepreči se sproščanje v okolje med prevozom, pri nakladanju/razkladanju.

Odstranjevanje azbestnih odpadkov lahko izvaja le oseba, ki ima okoljevarstveno dovoljenje.

Okoljevarstveno dovoljenje NE POTREBUJE oseba, ki izvaja dela manjšega obsega.

Azbest je skupno ime za vrsto naravnih mineralnih vlaken, ki vsebujejo vlaknate silikate: krizotil (beli azbest), amozit (rjavi azbest), aktinolit, antofilit, krokidolit (modri azbest), tremolit.

Lastnosti azbesta so, da je odporen na kislino, lužila in visoko temperaturo. Azbest se pojavlja v naslednjih izdelkih: brizganih ometih, izolacijskih ploščah, tesnilnih masah, lepilih, strešnih kritinah, fasadnih oblogah, ceveh, zavornih ploščah in drugje. Zdravju škodljiva so prosta azbestna vlakna, ki se nahajajo v zraku in pridejo v človeški organizem z vdihavanjem ali zaužitjem. V pljučih in drugih organih povzročajo različne bolezni.

Azbest v tkivu deluje fibrogeno (povzroča razraščanje vezivnega tkiva) in rakotvorno. Rakotvorne bolezni povzročajo vse vrste azbesta. Te bolezni so neozdravljive.
Zaradi škodljivih lastnosti je uporaba azbesta v Sloveniji prepovedana, prav tako pa se azbest cementnih in drugih azbestnih odpadkov ne sme uporabljati za nasipavanje poti, dvorišč, jam in podobno.
Več informacij o ravnanju z azbestom ter o usposabljanju delavcev, ki ravnajo z azbestom poiščite pri naši sodelavki IRENI VOUK: irena.vouk@civis.si ali preko tel.štev: 02 331 84 44

Da bi znižali stroške zaradi nastajanja in odstranjevanja odpadkov ter da bi zmanjšali škodljive vplive na okolje, je potrebno zaposlene v podjetju ozavestiti in uvesti drugačno okoljsko politiko.

Zagotavljamo vse storitve za uskladitev procesov v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo pri dajanju embalaže v promet in uporabi embalaže.

030-azbest_2
Kdo izdela izjavo o varnosti z oceno tveganja?

Strokovne podlage za Izjavo o varnosti z oceno tveganja izdela delodajalec sam ali zunanji strokovni delavec oz. služba s pridobljenim dovoljenjem za delo po ZVD-1.

Izjavo o varnosti z oceno tveganja vam izdelamo v našem podjetju, ki vključuje vse potrebne zakonske obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

V podjetju Civis izpolnjujemo pogoje in imamo pridobljeno dovoljenje za delo, zato lahko za podjetja pripravimo Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Preberite še

Povpraševanje in več informacij

Izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.





Zapri