Izjava o varnosti z oceno tveganja

Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse potrebne zakonske obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

Delodajalcem in podjetnikom pomagamo izvajati vse potrebne ukrepe in usposabljanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1. Pri Civisu vam zagotavljamo strokovne storitve,  usposabljanja in izpite iz varnosti in in zdravja pri delu na enem mestu.

Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve

Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse potrebne zakonske obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

Izdelava izjave o varnosti v pisni obliki

Vsak delodajalec mora skladno z zakonom o varnosti in zdravu pri delu (Ur. L. RS, štev. 43/11) izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Izjava o varnosti z oceno tveganja se izdeluje na podlagi 17. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11),

Strokovne podlage za Izjavo o varnosti z oceno tveganja izdela delodajalec sam ali zunanji strokovni delavec oz. služba s pridobljenim dovoljenjem za delo po ZVD-1. Izjavo o varnosti z oceno tveganja vam izdelamo v našem podjetju, ki vključuje vse potrebne zakonske obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

V podjetju Civis izpolnjujemo pogoje in imamo pridobljeno dovoljenje za delo, zato lahko za podjetja pripravimo Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, s katerim delodajalec oceni tveganje, opredeli nevarnosti, delovna mesta in delavce, ki so izpostavljeni tveganju ter pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. Izjava o varnosti z oceno tveganja se izdeluje na podlagi 17. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11).

Izjava o varnosti z oceno tveganja | Storitve

Izjava o varnosti z oceno tveganja | Usposabljanja in izobraževanja

Povpraševanje in več informacij

Prosimo, izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri