Odpadna embalaža

Da bi znižali stroške zaradi nastajanja in odstranjevanja odpadkov ter da bi zmanjšali škodljive vplive na okolje, je potrebno zaposlene v podjetju ozavestiti in uvesti drugačno okoljsko politiko.
Zagotavljamo vse storitve za uskladitev procesov v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo pri dajanju embalaže v promet in uporabi embalaže.
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa pravila ravnanja v proizvodnji, pri dajanju embalaže v promet in uporabi embalaže ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže.

Določbe te uredbe se uporabljajo za vso embalažo, ki se daje v promet, in vso odpadno embalažo, ki nastane v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod, ne glede na uporabljeni embalažni material, če za posamezno vrsto embalaže ali odpadne embalaže ali posamezno ravnanje z odpadno embalažo poseben predpis ne določa drugače.

Zavezanec za poročanje

Zavezanec za poročanje je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS, in je embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže.

Zavezanci lahko izpolnjujejo zahteve in obveznosti za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, skladno z omenjeno uredbo, na dva načina:

  1. sklenejo pogodbo z eno od družb za ravnanje z odpadno embalažo ali
  2. preko individualnega sistema. POZOR! (Le za nekomunalno odpadno embalažo.)

Če želi embaler, pridobitelj blaga, proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže svoje obveznosti izpolnjevati preko individualnega sistema, se mora najprej vpisati v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. K vlogi za izdajo potrdila o vpisu v evidenco individualnih sistemov mora priložiti dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in načrt ravnanja z odpadno embalažo.

Fotolia_68943405_M
DODATNE OBVEZNOSTI!

V primeru, da embalaža ni vračljiva ali letna količina embalaže, ki jo zavezanec da v promet ali jo sam uporabi, presega 15.000 kg mora zavezanec plačati tudi okoljsko dajatev za nastajanje odpadne embalaže, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (CURS).

Ko zavezanec prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora pri carinskem organu (CURS) vložiti prijavo dejavnosti, zaradi katere je zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti. Zavezanec je dolžan carinskemu organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, prične, spremeni ali preneha.

Kdo izdela izjavo o varnosti z oceno tveganja?

Strokovne podlage za Izjavo o varnosti z oceno tveganja izdela delodajalec sam ali zunanji strokovni delavec oz. služba s pridobljenim dovoljenjem za delo po ZVD-1.

Izjavo o varnosti z oceno tveganja vam izdelamo v našem podjetju, ki vključuje vse potrebne zakonske obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

V podjetju Civis izpolnjujemo pogoje in imamo pridobljeno dovoljenje za delo, zato lahko za podjetja pripravimo Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Preberite še

Povpraševanje in več informacij

Izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri