Varstvo in zdravje pri delu

Nadzor na gradbišču

Zagotovite si ustrezen nadzor na gradbiščih, ki bo v skladu z zakoni, uredbami in priporočili varnosti in zdravja pri delu.
Poskrbite, da bo gradnja vašega objekta potekala v skladu s projekti in gradbeni predpisi.

Pri procesu gradnje objektov nastopa hkrati več udeležencev. Pri tem predstavlja nadzornik vez med ostalimi tremi udeleženci pri gradnji: 

 • naročnik,
 • projektant,
 • izvajalec in
 • nadzornik.

Naloge nadzornika so naslednje:

 • skrbi, da poteka gradnja objektov v skladu s projekti in gradbenimi predpisi,
 • nadzoruje kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, instalacij, tehnoloških naprav in opreme,
 • nadzoruje uporabljene postopke pri gradnji,
 • obvešča naročnika in po potrebi gradbenega inšpektorja v primeru nepravilnosti pri gradnji,
 • v gradbeni dnevnik vpisuje ugotovitve in navodila, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji,
 • nadzoruje, če so vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, vnesene v projekt za izvedbo in projekt izvedenih del, ki ga je potrebno izdelati pred izdajo uporabnega dovoljenja.

V primeru, da je nadzornik samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti z izvajalčevim odgovornim vodjem del oziroma z njim v zakonski zvezi ali živeti z njim v izven zakonski skupnosti.

Nadzor pri gradnji objektov lahko opravlja oseba, ki:

 • pri gradnji zahtevnih objektov izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del po ZGO za zahtevne objekte,
 • pri gradnji manj zahtevnih, enostavnih in nezahtevnih objektov izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del po ZGO za manj zahtevne, enostavne in nezahtevne objekte,
 • ni izvajalec del na gradbišču,
 • ni dobavitelj gradbenih proizvodov, naprav in opreme na gradbišču.
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Preberite še

Povpraševanje in več informacij

Izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

0