Nadzor na gradbišču

Zagotovite si ustrezen nadzor na gradbiščih, ki bo v skladu z zakoni, uredbami in priporočili varnosti in zdravja pri delu.
Poskrbite, da bo gradnja vašega objekta potekala v skladu s projekti in gradbeni predpisi.

Pri procesu gradnje objektov nastopa hkrati več udeležencev. Pri tem predstavlja nadzornik vez med ostalimi tremi udeleženci pri gradnji: 

 • naročnik,
 • projektant,
 • izvajalec in
 • nadzornik.

Naloge nadzornika so naslednje:

 • skrbi, da poteka gradnja objektov v skladu s projekti in gradbenimi predpisi,
 • nadzoruje kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, instalacij, tehnoloških naprav in opreme,
 • nadzoruje uporabljene postopke pri gradnji,
 • obvešča naročnika in po potrebi gradbenega inšpektorja v primeru nepravilnosti pri gradnji,
 • v gradbeni dnevnik vpisuje ugotovitve in navodila, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji,
 • nadzoruje, če so vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, vnesene v projekt za izvedbo in projekt izvedenih del, ki ga je potrebno izdelati pred izdajo uporabnega dovoljenja.

V primeru, da je nadzornik samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti z izvajalčevim odgovornim vodjem del oziroma z njim v zakonski zvezi ali živeti z njim v izven zakonski skupnosti.

Nadzor pri gradnji objektov lahko opravlja oseba, ki:

 • pri gradnji zahtevnih objektov izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del po ZGO za zahtevne objekte,
 • pri gradnji manj zahtevnih, enostavnih in nezahtevnih objektov izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del po ZGO za manj zahtevne, enostavne in nezahtevne objekte,
 • ni izvajalec del na gradbišču,
 • ni dobavitelj gradbenih proizvodov, naprav in opreme na gradbišču.

Preberite še

Povpraševanje in več informacij

Izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri