Martina Drakulić

Predavateljica je zaposlena v podjetju TÜV AVSTRIA SERVIS d.o.o. Pred tem je delovala predvsem na področju turizma, več let pa tudi v gradbeništvu in nekaterih drugih dejavnostih. V gradbenem podjetju v Portorožu je kot vodja skupnih služb administrativno koordinirala projekte v vseh fazah gradnje na področju nizkih in visokih gradenj. Pri TÜV AVSTRIA SLOVENIA trenutno deluje predvsem na področju uvajanja trajnostnega razvoja, certifikacij sistemov in produktov (npr. O.K. COMPOST/BIOBASED/BIODEGRADABLE in O.K. RECYCLED), uvajanja storitev za merjenje ogljičnega odtisa (GHG, ISO 14064-1) ter življenjskega cikla produktov (LCA). Izvaja tudi izobraževanja na področju ekološkega managementa, ter usposabljanja za vpeljevanje trajnostnosti in družbene odgovornosti v podjetja (ISO 26000, GRI, SDG ipd.)

Je Strateginja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost s pridobljenim certifikatom pri Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti IRDO ter različnimi znanji iz digitalnega marketinga, ki jih uspešno kombinira na področju zelenega in digitalnega prehoda.
Sodeluje tudi pri razvoju in implementaciji HORUS ESG certifikata, ki ga TÜV AUSTRIA SLOVENIA razvija skupaj z inštitutom IRDO.

Poleg omenjenega izpostavljamo še naslednje reference:
– strokovnjakinja za turizem in vodenje nastanitvenih objektov,
– vodja skupnih služb v gradbeni pisarni,
– svetovalka na področju uvajanja trajnostnih in okoljskih znakov v turizmu, iskanje rešitev za boljšo energetsko učinkovitost turističnih objektov ter pridobitev virov financiranja za te aktivnosti,
– večletne izkušnje pri uvedbi mednarodnega trajnostnega znaka Green Key (Zeleni ključ) za turistične ponudnike ter vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) – nacionalni program in certifikacijska shema s krovno znamko »Slovenia Green« kot svetovalka,
– uvedba kolesarskih in pohodniških specializacij v nastanitvene obrate,
– izvajalka izobraževanj in usposabljanj za ekološki management v turizmu,
– večletno izvajanje koordinacije članov in povezovanje z drugimi turističnimi deležniki v zadrugi Kooperativa hotelirjev z.o.o. ter izvajanje raznih internih izobraževanj za zeleni in digitalni prehod,
– gostujoča predavateljica na EPF Maribor – »Sustainability in International business«.

Prihodnji dogodki

Najden ni noben dogodek

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri