ISO 9001

ISO 9001: Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti – Standard ISO 9001:2015 je v zadnji veljavni verziji septembra 2015 izdala mednarodna organizacija ISO (International Standardization Organization); slovenski prevod je izšel decembra 2015.

Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve

Kontaktirajte nas! Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali.

ISO 9001

ISO 9001: Sistem vodenja kakovosti

ISO 9001: Sistem vodenja kakovosti

ISO 9001: Sistem vodenja kakovosti
Delodajalcem in podjetnikom pomagamo izvajati vse potrebne ukrepe in usposabljanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1. Pri Civisu vam zagotavljamo strokovne storitve, usposabljanja in izpite iz varnosti in in zdravja pri delu na enem mestu.

Sistem vodenja kakovosti – ISO 9001:2015

Standard ISO 9001:2015 je v zadnji veljavni verziji septembra 2015 izdala mednarodna organizacija ISO (International Standardization Organization); slovenski prevod je izšel decembra 2015.

Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo svetovno uspešne organizacije. Osredotoča se predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti v smislu procesnega pristopa, izpolnjevanja zahtev odjemalcev… Je povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti samo najboljšemu. Namenjen je vsem vrstam organizacij, ne glede na velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev. Uporablja ga že več kot milijon podjetij v 175 državah. Standard je tudi odlična osnova za nadgradnjo z ostalimi sistemi vodenja, ki jih določajo standardi kot npr. ISO 14001:2015, OHSAS 18001, standardi za zagotavljanje kakovosti varjenja…

Prednosti, ki jih nudi uvedba sistema vodenja kakovosti v podjetju
Ko se podjetje odloči za uvedbo sistema vodenja kakovosti, je potrebno v ospredje postaviti notranje koristi, ki jih prinaša dobro strukturiran in implementiran sistem vodenja kakovosti. Sam certifikat, ki ga pridobi podjetje, je dokaz sposobnosti podjetja. Vsekakor pa so v podjetju pomembnejši posamezni ukrepi, ki bistveno izboljšujejo gospodarnost. Takšni ukrepi so na primer:

orientacija podjetja na zahteve in zadovoljstvo kupcev (odnosi med dobaviteljem in kupcem) ,
jasne vhodne in izhodne zahteve procesov,
omejitev na bistvene zahteve procesov,
interno in eksterno povečana transparentnost,
določena in vsem znana organizacija in struktura podjetja,
omejevanje nepotrebnega dela,
enolična določitev odgovornosti in pooblastil zaposlenih,
izboljšan pretok informacij in komunikacija,
prispevek k zaščiti znanja,
vodenje z jasno postavljenimi cilji
optimizacija procesov,
zgodnje odkrivanje slabosti, zmanjšanje števila popravil in reklamacij,
zmanjšanje stroškov zavarovanj,
zajamčeno vzdrževanje visokega nivoja kakovosti,
nenehne izboljšave, ki temeljijo na merjenju procesov in analizi podatkov,
zviševanje zadovoljstva kupcev,
zviševanje gospodarnosti in konkurenčnosti,
izboljšanje ugleda podjetja.

Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti (Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva (Odgovornost vodstva), ravnanje z viri (Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (Realizacija proizvoda) in nadzor (Merjenje, analize in izboljševanje). Izpolnjevanje vseh zahtev standarda omogoča organizaciji, da po uspešno zaključenem certifikacijskem postopku, pridobi certifikat za sisteme vodenja kakovosti po ISO 9001:2015.

OBIČAJEN PRISTOP K UVAJANJU:
podpis pogodbe,
začetek uvajanja in določitev terminskega načrta uvajanja,
analiza dosedanjih prilagajanj z že obstoječimi standardi,
postopno uvajanje in delovni obiski,
priprava na certifikacijsko presojo,
sodelovanje na certifikacijski presoji,
kontrolna izvajanja ukrepov iz presoje za sledenje nenehnih izboljšav.
Ob vsakem koraku lahko sledi analiza stanja, kar vaši organizaciji omogoča nenehno izboljševanje rezultatov vodenja sistema kakovosti.

Zakaj uvajati ISO 9001:2015 z zunanjimi strokovnjaki iz podjetja CIVIS d.o.o.?
V podjetju CIVIS d.o.o. razpolagamo s kadri, ki imajo dolgoletne izkušnje iz različnih strokovnih področij in so aktivni v različnih industrijskih panogah.

ISO 9001 | Izobraževanja

Povpraševanje in več informacij

Prosimo, izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.