Ali veste da je ca 4500 izdelkov na svetu, ki vsebujejo azbest? Veste, kje v vaši hiši se lahko skriva azbest? Poglejte morebitna skrivališča azbesta….
Kako pravilno ravnati z azbestnimi odpadki in kdo lahko to delo opravlja?
• Delodajalec mora vse delavce, ki so ali bi lahko bili izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest , USPOSOBITI ZA VARNO OPRAVLJANJE DELA • Odpadni azbest – šibko vezani azbestni odpadki (drobir ipd..) mora biti pakiran v vrečah – da se prepreči sproščanje v okolje • Odpadni azbest – trdo vezani azbestni odpadki – morajo biti že na mestu nastanka pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, na paleti • Prepovedno med seboj mešati ŠIBKO VEZANI AZBEST s TRDO VEZANIMI azbestnimi odpadki ALI azbestne odpadke z drugimi odpadki !! • Uporaba osebne varovalne opreme: pri delu obvezna • Zaščitna obleka za enkratno uporabo (vrhnje oblačilo) • Oprema za zaščito dihal • Zaščitne rokavice • Zaščitni čevlji, …
Kaj je potrebno narediti pred pričetkom dela?

Pred pričetkom izvajanja rušitvenih del ali pred odstranjevanjem azbesta… izdelati NAČRT DELA, PISNA NAVODILA za izvajanje del, območje kjer se izvajajo dela. Jasno razmejiti, označiti z varnostnimi znaki o prepovedi, …ipd.

 • streha/zunanja konstrukcija:
  streha, strešne plošče, stenske obloge/omet; žlebovi/drenaže, fasadni elementi:okenske police, okenski ki
 • notranja oprema:
  pregrade, paneli za el. napeljavo, podloge, lopute za dostop
  tkane obloge, ploščice, linolej..
 • ogrevanje/prezračevanje/el. napeljava:
  kotel/izolacija za grelno napravo
  izolacija za cevovode
  dimniki, tesnila, električna stikalna naprava, el. grelec
  grelec tesnenje, obkožujoče plošče…

Mejne vrednosti za azbest v pitni vodi, ki sicer z zakonodajo niso določene

 • EU Direktiva 98/83/EC – mejna vrednost ni predpisana
 • Pravilnik o pitni vodi – mejna vrednost ni predpisana
  Preberite še več podrobnosti in zahtev za ravnanje z azbestom in azbestnimi odpadki.

Več informacij o ravnanju z azbestom ter o usposabljanju delavcev, ki ravnajo z azbestom poiščite pri naši sodelavki IRENI VOUK: irena.vouk@civis.si ali preko tel.štev: 02 331 84 44

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri