Podjetja lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer je do 9.999 €. Pri Slovenskem podjetniškem skladu so še vedno na voljo sredstva za pridobitev certifikatov kakovosti (skupine ISO, IATF, CEN, CENELEC idr.) v okvirju vavčerskih spodbud.
Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so še vedno upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in oddajo vlogo. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer je 9.999.99 EUR. Na vavčer se lahko prijavijo podjetja iz Vzhodne kohezijske regije, ki so certifikate že pridobila (po 1.1.2019) ali želijo v podjetje uvesti popolnoma nov certifikat.
Kakšna je dodana vrednost pridobitve certifikata kakovosti?
  • dvig kakovosti poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost
  • z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.
MSP lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva so na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata. Vir: Slovenski podjetniški sklad Civis vam lahko pomaga tako pri pripravi in oddaji razpisne dokumentacije kot tudi pri storitvah uvajanja standarda v podjetja z vso pripadajočo dokumentacijo.
Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri