Kaj pomeni oznaka CE

Kaj pomeni oznaka CE in kdo jo mora uporabljati?

Večina izdelkov, ki se prodajajo na enotnem gospodarskem prostoru Evropske unije, mora nositi oznako CE, ki označuje skladnost izdelka z evropsko zakonodajo na področju varnosti, zdravja in varovanja okolja.

Oznaka CE je kratica besedne zveze francoskega izvora (Conformité Européene) in v prevodu pomeni Evropska skladnost. Obstaja vrsta namenskih direktiv in kar nekaj t. i. harmoniziranih standardov, ki določajo način delovanja, obliko, varnost, sestavo itd. izdelkov, za katere je ob njihovem upoštevanju dovoljena prodaja znotraj prostora EU. Na ta način se je evropski prostor poenotil v smislu enakih krovnih kriterijev, ki uporabnikom zagotavljajo varno uporabo izdelkov (seveda je potrebno hkrati v obzir vzeti še navodila za uporabo in ravnati skladno z njimi). Na tržišču se pojavljajo izdelki s ponarejeno oznako CE, zato previdnost ni nikoli odveč. Z namestitvijo oznake CE na izdelek proizvajalec (ali distributer) prevzame polno odgovornost za to, da je izdelek skladen z vsemi zakonskimi zahtevami in standardi.

PREVERITE PROGRAM SEMINARJA NA TEMO CE ter TEHNIČNA USTREZNOST STROJEV IN NAPRAV

 

Kdo preverja skladnost oznak CE?
V primeru zlorabe oznake ali namestitve ponarejene oznake lahko potrošniki o tem obvestite državni organ, ki je pristojen za določen izdelek (Tržni inšpektorat RS, Zdravstveni inšpektorat RS). Vse izdelke, ki se uvozijo iz drugih držav v EU, pri vstopu v državo pregledajo carinski organi – to pa ne velja za izdelke, ki jih uvažajo fizične osebe za lastno uporabo. Carinska uprava take izdelke zadrži; če pa ugotovi, da imajo izdelki značilnosti, na podlagi katerih je mogoče sklepati na obstoj nevarnosti za zdravje in varnost potrošnikov, o tem obvesti tudi pristojne organe.

 

Kazni!
Najpogosteje se preverjanje skladnosti izdelka izvaja, kadar pride do nesreče pri uporabi naprave ali do okvare naprave na način, ki bi lahko (ali pa je) ogrozil varnost uporabnikov in okolja. Postopki, ukrepi in kazni za izdelke brez oznake CE ali s ponarejeno oznako CE so sicer odvisni od veljavnih upravnih, civilnih in kazenskih nacionalnih predpisov. Preverite kakšne kazni so zagrožene za neupoštevanje zakonodaje na seminarju CE – TEHNIČNA USTREZNOST STROJEV IN NAPRAV

Kako lahko pridobite oznako CE?
Z oznako CE je potrebno opremiti vse izdelke, ki se pojavljajo na prodajnih policah. Natančneje oziroma glede na vrsto izdelka so skupine in značilnosti izdelkov navedene v direktivah. Zakonsko določene postopke in s tem povezano dokumentacijo morajo izvesti vsi proizvajalci, ki svoje izdelke prodajajo na ozemlju EU.

Uvoz izdelkov iz Kitajske – obveznosti distributerjev
Kadar neko podjetje na trgu nastopa le kot zastopnik izdelka, proizvedenega v tujini, recimo na Kitajskem, mora ta izdelek prav tako nositi oznako CE. V tem primeru lahko za vse potrebno za zagotovitev skladnosti poskrbi zastopnik oziroma distributer. Preverite katere dokumente mora priskrbeti uvoznik oz. distributer in v katerem jeziku…

Oglejte si najpogosteje uvožene skupine izdelkov iz Kitajske za leto 2014

Preverite vse podrobnosti glede oznake CE, tehničnih zahtev ter primere iz prakse na seminarju CE in TEHNIČNA SKLADNOST STROJEV IN NAPRAV…

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri