Nasveti in ukrepi ravnanja z azbestom za delodajalce

Ukrepi, ki jih mora upoštevati delodajalec pri ravnanju z azbestom ali izpostavljenosti azbestu

Če zaposlujete ljudi, ki so pri svojem delu izpostavljeni azbestu, morate:

 • ravnati v skladu z najboljšo prakso (kot je zapisana v priročniku
  Praktični priročnik o najboljši praksi za preprečevanje ali zmanjševanje tveganj v zvezi z azbestom pri delu, ki je povezano (ali je lahko povezano) z azbestom
 • zagotoviti, da so delavci ustrezno usposobljeni in obveščeni o tveganjih,
 • zagotoviti, da delavci razumejo kako pomembno je čim bolj zmanjšati izpostavljenost,
 • izvesti oceno tveganja, da določite najverjetnejšo izpostavljenost azbestu,
 • zagotoviti pisna navodila (metoda dela), ki preprečujejo ali zmanjšujejo izpostavljenost,
 • zagotoviti zadostno in ustrezno opremo (za nadzor prahu in osebno zaščito),
 • urediti ustrezen nadzor s strani neodvisnega analitika, ki mora določiti dejansko izpostavljenost,
 • ravnati v skladu z nacionalnimi predpisi v zvezi z delom, ki lahko vključuje azbest.

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki so kakorkoli udeleženi pri delu z materiali, ki vsebujejo azbest, morate:

 • zagotoviti, da razumejo svojo vlogo glede preprečevanja in zmanjševanja izpostavljenosti z asebe in/ail za druge,
 • zagotoviti, da se vsi materiali, ki vsebujejo azbest in se ohranijo na mestu, spremljajo, vodijo in ustrezno vzdržujejo,
 • zagotoviti, da vsi potencialni tehični predlogi izvajalcev izkazujejo visoke standarde nadzora in preprečevanja izpostavljenost azbestu,
 • zagotoviti, da izpolnujete azhteve v okvru nacionalnih predpisov in nacionalne zakonodaje, pr. v nekaterih državah članicjah morajo podizvajalci imeti licence.

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki odstranjujejo azbest, morate:

 • zagotoviti, da preskuse (spremljanje osebne izpostavljenosti, preskuse sprejemljivosti) izvaja pristojna akreditirana oseba oziroma organizacija,zagotoviti, da spremljanje vlaken v zraku, če je to potrebno, izvaja oseba ali organizacija, ki je neodvisna od izvajalca za dela z azbestom,
 • organizaciji, ki izvaja spremljanje, pred prihodom na delovišče zagotoviti načrt dela,
 • izvajati strategijo spremljanja, ki ustreza vrsti, obsegu, lokaciji in zahtevnosti azbestnih del,
 • voditi evidenco zaposlenih (ki izvajajo delo, ki ga je treba prijaviti), v kateri so zabeležene dejavnosti delavcev in izpostavlje nosti, ki so jim bili podvrženi, jo hraniti najmanj 40 let in zagotoviti, da je na voljo:
  odgovornemu nacionalnemu organu in zdravniku, odgovornemu za izvajanje
  zdravstvenega nadzora;

  • posameznikom za dostop do evidenc o njihovi izpostavljenosti;
  • predstavnikom delavcev za skupinske podatke v evidenci,
 • zagotoviti, da se spremljanje osebne izpostavljenosti izvaja redno, v skladu z nacionalnimi zahtevami, in da se evidence hranijo najmanj 40 let;na podlagi rezultatov, ki jih predloži organizacija, odgovorna za spremljanje,
  nemudoma ukrepati.

 

Če zaposlujete ljudi, katerih delo vključuje odstranjevanje odpadkov, ki vsebujejo azbest, morate:

 • izvesti oceno tveganja, da ocenite njihovo potencialno izpostavljenost in potencialno izpostavljenost drugih pri delu
 • zagotoviti pisna navodila za metode dela, ki zmanjšujejo izpostavljenost delavcev azbesta v zraku,
 • ravnati v skladu z najboljšo prakso,
 • zagotoviti, da so delavci ustrezno usposobljeni in obveščeni o tveganjih,
 • urediti ustrezno spremljanje in nadzorovanje koncentracij azbestnih vlaken v zraku, da določite izpostavljenost delavcev in drugih azbestu
 • voditi evidence o odstranjenm azbestu( np. mesta serij odpakov na deponijah)
 • zagotoviti, da je delavcem na voljo ustrezna osebna vaorvalna oprema (npr. varovalna oprema za zaščito dihal in zašitna obleka s kapuco če tako zahtevajo rezultati ocene tveganja) in da jo pravilno uprabljajo;
 • ravnati v skladu z nacionalnimi predpisi v zvezi z delom, ki vključuje azbest.

 

Če zaposlujete ljudi, ki bi pri svojem delu lahko bili azbestu izpostavljeni v pogojih visokih ali nizkih temperatur morate:

 • spremljati stanjde delavcev in imeti pripravljen sistem za zagotavljanje, da njihova varnot ni ogrožena (npr. zaradi manjše učinkovitosti varovalne orpeme za zaščito dihal, ker delavci nosijo brade ali zaslice, ali ponovne ocene izbire varovalne opreme za zaščito dihal, če se fizične značilnosti delavca občutno spremenijo),
 • upoštevati praktične težave za zmanjšanje tveganj, da bi delo povzročalo mišično-skleetne motnje ali oviralo pravilno uporabo varovalne opreme za zaščito dihal,
 • vzpostaviti učinkovite sisteme za doseganje ustreznih temperaturnih pogojev na delovnem messtu kot so: hlajenje/ogrevanje, potrošne obloge preko vročih elementov, ustrezna varovalna obleka, dodatno prezračevanje, razporeditev dela z ustreznimi odmori,
 • urediti ustrezno spremljanje za preverjanje dobrega počutja delavcev.

 

Če zaposlujete ljudi pri rušenju, ki vključuje materiale, ki vsebujejo azbest, morate zagotoviti:

 • da delavci, ki opravljajo različne dejavnosti na delovišču, med seboj učinkovito sodelujejo in zlasti, da delavci ki opravljajo rušenje, ne ogrožajo delavcev ki odstranjujejo azbest in obratno,
 • da odstranjevanje azbesta ledi najboljši praksi
 • da so vsi delavci ustrezno usposobljeni (npr.da delavci, ki opravljajo rušenje prezpoznajo materiale, ki bi lahko vsebovali azbest, in da vedo, kaj je treba storiti, če pridejo v stik s takimi materiali)
 • da se materiale, ki vsebujejo azbest in so odkriti med rušenje, odstrani in zavrže kot odpake, kontaminirane z azbestom.

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki odstranjujejo azbest, morate zagotoviti:

 • da so ustrezno usposobljeni za uporabo dekontaminacijske enote,
 • da se kontaminirane zaščitne obleke s kapuco za enkratno uporabo, brisače in filtri na umazanemkoncu odlagajo v vreče kot odpaki, kontaminirani z azbestom,
 • da se enota vzdržuje v dobrem stanju, da je opremljena z vsemi potrebščinami (toplo vodo, gelom za prhanje, ščetkami za nohte, brisačami itd.) in zaščitena pred izjemnimi vremenskimi razmerami (npr. zmrzovanjem vode).

 

Če zaposlujete ali nadzirate ljudi, ki bodo izvajali dela z materiali, ki vsebujejo azbest, in je ta dela treba prijaviti, morate kot del priprav zagotoviti:

 • da pripravo delovišča in postavitev zaprtega prostora izvajajo ustrezno usposobljei pristojni delavci,
 • da ocena tveganja in načrt dela vključujeta pripravo delovišča,
 • da pripravljalna dela potekajo pod ustreznim nadzorom in rednimi pregledi,
 • da os nameščeni učinkoviti sistemi za nadziranje, pregledovanj in vzdrževanje zaprtega prostora.

 

Če vaše delo vključuje možnost izpostavljenosti azbestu, ste morali biti PREHODNO USTREZNO USPOSOBLJENI.

Vir: http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/kemija/final_guide_sl.pdf

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri