22. februarja 2024 sta IAF in Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) v podporo Londonski deklaraciji ISO o podnebnih spremembah objavili skupno sporočilo o izdaji dodatka glede podnebnih sprememb k novim in obstoječim standardom sistemov vodenja ISO.

Namen je zagotoviti, da certificirana organizacija poleg ostalih vprašanj obravnava tudi področje podnebnih sprememb v kontekstu učinkovitosti sistema vodenja. Te dodatne izjave v vsakem sistemu vodenja zagotavljajo, da ta pomembna tema ni spregledana, temveč jo upoštevajo vse certificirane organizacije pri načrtovanju in izvajanju sistema vodenja.

Dodatek velja za vse standarde sistemov vodenja (glejte spodnji seznam) in so določene v poglavjih 4.1 in 4.2 poenotene strukture standardov (HLS), kot sledi:

  • Poglavje 4.1: „Organizacija mora opredeliti, ali so podnebne spremembe pomembno vprašanje.“
  • Poglavje 4.2: „OPOMBA: Zainteresirane strani, ki so relevantne za sistem vodenja kakovosti, lahko imajo zahteve v zvezi s podnebnimi spremembami.“

Kaj se upošteva v vsebini sistema vodenja glede nove zahteve?

Podnebne spremembe je potrebno skupaj z drugimi vprašanji opredeliti kot pomembne ali ne. Če so opredeljene kot pomembne, jih je potrebno obravnavati v okviru ocene tveganja in v okviru področja uporabe veljavnosti sistemov vodenja. Namen je zagotoviti, da organizacija poleg ostalih vprašanj obravnava tudi področje podnebnih sprememb v kontekstu učinkovitosti sistema vodenja.

Ali spremembe vplivajo na obstoječe in veljavne certifikate?

Novega ali revidiranega certifikata ni potrebno izdati glede na to, da:

  • Se leto objave posameznega standarda sistema vodenja ne bo spremenilo.
  • Se področje uporabe certificiranega sistema vodenja ne spremeni.
  • Ni pomembnega vpliva na učinkovitost certificiranega sistema vodenja.
  • Metode in dejanja, ki jih bodo zaradi nove zahteve certificirane organizacije sčasoma izvajale, bodo podobne metodam in ukrepom, ki bi jih uporabile v primeru prihodnjih sprememb katerega koli drugega kontekstualnega vprašanja, ki ga že obravnavajo v okviru sistema vodenja.

Kateri dokazi se ocenjujejo med presojo in kaj to pomeni za stranko?

Podatki iz ocene tveganja ali kakršni koli podatki v obstoječem opisu konteksta in opisu zainteresiranih strani, ki so pomembni za podnebne spremembe, se ustrezno uvedejo v obstoječi sistem vodenja. Skladnost in ustreznost presojanega standarda sta predmet ocene presojevalca. Pridobljene podatke s strani certificirane organizacije ustrezno oceni presojevalska skupina.

Več si lahko preberete v skupnem sporočilu IAF/ISO.

Vir: »IAF in ISO sta objavila skupno sporočilo«, 23. februar 2024.

 

Seznam veljavnih standardov na katere sprememba vpliva:

ISO Standard: Angleško: Slovensko:
ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements SIST EN ISO 9001:2015 (SPLOŠEN)

Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2015)

ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use SIST EN ISO 14001:2015 (SPLOŠEN)

Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015)

ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use SIST EN ISO 45001:2023 (SPLOŠEN)

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – Zahteve z napotki za uporabo (ISO 45001:2018)

ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for use SIST EN ISO 50001:2018 (SPLOŠEN)

Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 50001:2018)

ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain SIST EN ISO 22000:2018 (SPLOŠEN)

Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2018)

ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements SIST EN ISO/IEC 27001:2023 (SPLOŠEN)

Informacijska varnost, kibernetska varnost in varovanje zasebnosti – Sistemi upravljanja informacijske varnosti – Zahteve (ISO/IEC 27001:2022)

ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements EN ISO 22301:2019 (SPLOŠEN)

Varnost in vzdržljivost – Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja – Zahteve (ISO 22301:2019)

ISO 39001:2012 Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use
ISO 37101:2016 Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use SIST EN ISO 37101:2023 (SPLOŠEN)

Trajnostni razvoj v skupnostih – Sistem vodenja trajnostnega razvoja – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 37101:2016)

ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for use SIST ISO 37301:2021 (SPLOŠEN)

Sistemi za upravljanje skladnosti – Zahteve z napotki za uporabo

ISO 14298:2021 Graphic technology — Management of security printing processes ISO 14298:2021 (SPLOŠEN)

Grafična tehnologija – Upravljanje procesov v varnostnem tisku

ISO 16000-40:2019 Indoor air — Part 40: Indoor air quality management system SIST ISO 16000-40:2019

Notranji zrak – 40. del: Sistem vodenja kakovosti notranjega zraka

ISO 22163:2023 Railway applications — Railway quality management system — ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector prEN ISO 22163 (SPLOŠEN)

Železniške naprave – Sistem vodenja kakovosti v železniškem prometu – ISO 9001:2015 in posebne zahteve za uporabo v železniškem sektorju (ISO 22163:2023)

ISO 28000:2022 Security and resilience — Security management systems — Requirements ISO 28000:2022 (SPLOŠEN)

Varnost in vzdržljivost – Sistemi vodenja varnosti – Zahteve

ISO 29001:2020 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations SIST EN ISO 29001:2020 (SPLOŠEN)

Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina – Sektorsko specifični sistemi vodenja kakovosti – Zahteve za proizvodne in storitvene organizacije (ISO 29001:2020)

ISO 30301:2019 Information and documentation — Management systems for records — Requirements SIST ISO 30301:2019 (SPLOŠEN)

Informatika in dokumentacija – Sistemi upravljanja zapisov – Zahteve

ISO 34101-1:2019 Sustainable and traceable cocoa — Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems SIST EN ISO 34101-1:2020 (SPLOŠEN)

Trajnost in sledljivost kakava – 1. del: Zahteve za sisteme upravljanja trajnosti kakava (ISO 34101-1:2019)

ISO 35001:2019 Biorisk management for laboratories and other related organisations ISO 35001:2019 (SPLOŠEN)

Biorisk management for laboratories and other related organisations

ISO 46001:2019 Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use ISO 46001:2019 (SPLOŠEN)

Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use

ISO 21401:2018 Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements ISO 21401:2018 (SPLOŠEN)

Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements

ISO 30401:2018 Knowledge management systems — Requirements ISO 30401:2018 (SPLOŠEN)

Sistemi vodenja znanja – Zahteve

ISO 19443:2018 Quality management systems — Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) SIST EN ISO 19443:2022 (SPLOŠEN)

Sistemi vodenja kakovosti – Posebne zahteve za uporabo standarda ISO 9001:2015 v organizacijah v dobavni verigi sektorja jedrske energije, ki dobavljajo izdelke in storitve, pomembne za jedrsko varnost (ITNS) (ISO 19443:2018)

ISO/IEC 19770-1:2017 Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements ISO

ISO/IEC 19770-1:2017 (SPLOŠEN)

Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements

ISO 21001:2018 Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use ISO 21001:2018 (SPLOŠEN)

Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use

ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use SIST ISO 37001:2016

Sistemi vodenja za preprečevanje korupcije – Zahteve z navodili za uporabo

ISO 41001:2018 Facility management — Management systems — Requirements with guidance for use SIST EN ISO 41001:2018 (SPLOŠEN)

Upravljanje objektov in storitev – Upravljanje sistemov – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 41001:2018)

ISO 44001:2017 Collaborative business relationship management systems — Requirements and framework SIST ISO 44001:2017

Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov – Zahteve in okviri

ISO 15378:2017 Primary packaging materials for medicinal products — Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) SIST EN ISO 15378:2018 (SPLOŠEN)

Primarni embalažni materiali za zdravila – Posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2015 v povezavi z dobro proizvodno prakso (DPP) (ISO 15378:2017)

ISO 18788:2015 Management system for private security operations — Requirements with guidance for use ISO 18788:2015 (SPLOŠEN)

Management system for private security operations — Requirements with guidance for use

ISO 21101:2014 Adventure tourism — Safety management systems — Requirements ISO 21101:2014 (SPLOŠEN)

Avanturistični turizem – Sistemi vodenja varnosti – Zahteve

Dodatki so na voljo brezplačno v ISO store in v spletni trgovini SIST.

Vsekakor pa vse spremembe že dobro poznajo tudi naši strokovnjaki, ki vas učinkovito pripravijo na presojo in so spremembe že implementirali v svoje delo. Za dodatne pojasnitve se lahko obrnete na na našo Mišo Biro – misa.biro@civis.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri