Novi predpisi od 1.5. do 31.8.2015

Seznam sprememb predpisov v področja varnosti in zdravja pri delu v obdobju od 1.5. do 31.8.2015

 • Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Ur.L.RS št. 35/2015 dne 22.5.2015)
 • Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Ur.L.RS št. 35/2015 dne 22.5.2015)
 • Uredba o odpadkih (Ur.L.RS št. 37/2015 dne 29.5.2015)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Ur.L.RS št. 38/2015 dne 4.6.2015)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih (Ur.L.RS št. 38/2015 dne 4.6.2015)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Ur.L.RS št. 38/2015 dne 4.6.2015)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.L.RS št. 38/2015 dne 4.6.2015)
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.L.RS št. 46/2015 dne 26.6.2015)
 • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) (Ur.L.RS št. 47/2015 dne 30.6.2015)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Ur.L.RS št. 53/2015 dne 17.7.2015)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C) (Ur.L.RS št. 54/2015 dne 20.7.2015)
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur.L.RS št. 54/2015 dne 20.7.2015)
 • Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur.L.RS št. 55/2015 dne 24.7.2015)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur.L.RS št. 55/2015 dne 24.7.2015)
 • Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1G) (Ur.L.RS št. 56/2015 dne 29.7.2015)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1E) (Ur.L.RS št. 56/2015 dne 29.7.2015)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D) (Ur.L.RS št. 56/2015 dne 29.7.2015)
 • Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur.L.RS št. 57/2015 dne 31.7.2015)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.L.RS št. 57/2015 dne 31.7.2015)
 • Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Ur.L.RS št. 62/2015 dne 28.8.2015)
 • Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Ur.L.RS št. 62/2015 dne 28.8.2015)

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri