Ocena tveganja za COVID-19

Obvladovanje tveganj povezanih s COVID-19.  Ste v podjetju res pripravljeni?

Zaznali smo, da se pri podjetjih pojavlja veliko nejasnosti, negotovosti in zaskrbljenosti. Kaj so obveznosti delodajalcev v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) in zaposlenih ter kaj so priporočila. Kljub izjemnemu številu objav v medijih opažamo, da podjetja iz vsega tega težko izbrskajo bistvo. Torej kakšne so obveze podjetij, delodajalcev in zaposlenih ter kaj so priporočila.

Zato smo pripravili podrobna splošna navodila za poslovanje v času epidemije sars-cov-2 (COVID-19), kot tudi dodatno ponudbo storitev za obvladovanje epidemioloških tveganj (COVID-19), z multidisciplinarnim pristopom naših strokovnjakov in kontinuiranim svetovanjem, saj se predpisi oz. priporočila lahko izjemno hitro spreminjajo.

Osredotočenost na različna tveganja se spreminja glede na pomembnost in danes je epidemija ena glavnih tveganj. Tako je potrebno v podjetjih dodatno narediti vse, da se minimizirajo tveganja, ki so povezana s prenosom infekcij in da se izvajajo vsi ukrepi, ki so predpisani, zaželeno in smiselno pa je tudi, da se upoštevajo priporočila.

Naši paketi:

Paket 1 (osnovni paket z minimalnim obsegom):

 • Skupen sestanek z odgovornimi v podjetju za zdravo in varno delo.
 • Zbiranje podatkov o obsegu in vsebini dokumentacije.
 • Izdelava osnovnih navodil varno delo (preprečevanje okužb, uporaba opreme…).
 • Definiranje splošnih ukrepov za preprečevanje okužbe s korona virusom Covid-19.

Paket 2 (razširjeni paket s specifično obravnavo):

 • Skupen sestanek z odgovornimi v podjetju za zdravo in varno delo.
 • Zbiranje podatkov o obsegu in vsebini dokumentacije.
 • Osnovni vzorčni ogled delovnih in proizvodnih prostorov.
 • Analiza širjenja okužbe med delavci na kritičnih mestih (npr. delovna mesta, kjer ni možno zagotoviti zadostne medsebojne razdalje med udeleženci/delavci, skupni prostori, prostori, kjer se giblje več ljudi, odpiranje in prenašanje pošte, prihodi in odhodi v podjetje – zunanji partnerji in udeležencev procesa v, ipd.)
 • Izdelava osnovnih in specifičnih navodil zdravo in varno delo (glede na delovni proces).
 • Izdelava navodil in obvestil za zunanje sodelavce in obiskovalce v času Covid-19.
 • Definiranje splošnih in specifičnih ukrepov za preprečevanje okužbe s korona virusom Covid -19. pri opravljanju delovnih obveznosti (za zaščito pred okužbo na posameznem delovnem mestu)

Paket 3 (paket z obsegom za zagotavljanje zakonske skladnosti):

 • Skupen sestanek z odgovornimi v podjetju za zdravo in varno delo.
 • Zbiranje podatkov o obsegu in vsebini dokumentacije.
 • Osnovni vzorčni ogled delovnih in proizvodnih prostorov ter ciljani ogledi na kritičnih mestih.
 • Ocenjevanje resnosti okužbe ( pojav in stopnja prizadetosti zaradi bolezni) in točkovanje stopnje tveganja za okužbo posameznika (kolike so možnosti,da se okužiš – zboliš)
 • Analiza širjenja okužbe med delavci na kritičnih mestih (npr. delovna mesta, kjer ni možno zagotoviti zadostne medsebojne razdalje med udeleženci/delavci, skupni prostori, prostori, kjer se giblje več ljudi, odpiranje in prenašanje pošte, prihodi in odhodi v podjetje – zunanji partnerji in udeležencev procesa v, ipd.)sirjenje okužbe med delavci na kritičnih mestih v podjetju in na njihovem delovnem mestu.
 • Izdelava osnovnih in specifičnih navodil zdravo in varno delo (glede na delovni proces).
 • Izdelava navodil in obvestil za zunanje sodelavce in obiskovalce v času Covid-19.
 • Definiranje splošnih in specifičnih ukrepov za preprečevanje okužbe s korona virusom Covid -19.
 • Definiranje konkretnih ukrepov za zaščito pred okužbo na posameznem delovnem mestu in zmanjšanje tveganja širjenja kapljičnega prenosa korona virusa Covid-19 v delovnih in skupnih prostorih podjetja.
 • Definiranje osebne varovalne opreme za izpostavljena delovna mesta.
 • Izdelava načrta za ravnanja v primeru obolelih zaposlenih s Covid 19
 • Izdelava revizije strokovne ocene tveganj (sodelovanje strokovnega delavca VZD in medicine dela.

Da, želim prejeti cenik opisanih storitev

Izpolnite obrazec in zahtevajte cenik storitev

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri