Ta termin je že potekel

Gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (G+E) – usposabljanje odgovornih oseb

V skladu z določili Pravilnika o požarnem redu mora delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, določiti odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Vi določite odgovorne osebe, mi jih usposobimo.

Predavatelj(i)
Začetek
29.05.2024
Konec
29.05.2024
Time
12:00 - 14:00
Naslov
Tržaška cesta 65, Maribor   Zemljevid
Telefon
+386 2 331 84 44

65,00 + DDV

Status

V skladu s Pravilnikom o požarnem redu mora delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.
Delodajalec, ki mora izdelati poleg požarnega reda tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnjega odstavka. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije.

OPIS USPOSABLJANJA:

TEORETIČNI DEL:
–       Seznanitev udeleženca z delovnimi nalogami osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in evakuacijo;
–       Seznanitev z zakonodajo;
–       Prikaz priročnih gasilnih sredstev.

PRAKTIČNI DEL:
–       prikaz varne uporabe priročnih gasilnih sredstev, gašenje improviziranega začetnega požara, aktivno sodelovanje udeležencev

V ceno je vključeno opravljanje preizkusa znanja, potrdilo o usposobljenosti, pripomočki za izvedbo gašenja improviziranega požara.
Usposabljanje izvedemo tudi po naročilu, v prostorih in na zunanjem poligonu Učnega centra Civis na Tržaški cesti 65 v Mariboru ali na želeni lokaciji.

Število mest na posameznem usposabljanju je omejeno.

Minimalno število udeležencev, da usposabljanje izvedemo: 3.

datum

11.10.2023, 8.11.2023