Ta termin je že potekel

Gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (G+E) – usposabljanje odgovornih oseb

V skladu z določili Pravilnika o požarnem redu mora delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, določiti odgovorno osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Vi določite odgovorne osebe, mi jih usposobimo.

Predavatelj(i)
Matej Prelog dipl. inž. mehatronike
Začetek
10.04.2024
Konec
10.04.2024
Time
12:00 - 14:00
Naslov
Tržaška cesta 65, Maribor   Zemljevid
Telefon
+386 2 331 84 44

65,00 + DDV

Status

V skladu s Pravilnikom o požarnem redu mora delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.
Delodajalec, ki mora izdelati poleg požarnega reda tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnjega odstavka. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije.

OPIS USPOSABLJANJA:

TEORETIČNI DEL:
–       Seznanitev udeleženca z delovnimi nalogami osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in evakuacijo;
–       Seznanitev z zakonodajo;
–       Prikaz priročnih gasilnih sredstev.

PRAKTIČNI DEL:
–       prikaz varne uporabe priročnih gasilnih sredstev, gašenje improviziranega začetnega požara, aktivno sodelovanje udeležencev

V ceno je vključeno opravljanje preizkusa znanja, potrdilo o usposobljenosti, pripomočki za izvedbo gašenja improviziranega požara.
Usposabljanje izvedemo tudi po naročilu, v prostorih in na zunanjem poligonu Učnega centra Civis na Tržaški cesti 65 v Mariboru ali na želeni lokaciji.

Število mest na posameznem usposabljanju je omejeno.

Minimalno število udeležencev, da usposabljanje izvedemo: 3.

datum

11.10.2023, 8.11.2023