Usposabljanje odgovornih oseb za varnost skladiščnih regalov – PRSES

Da bodo vaša skladišča ostala varna in skladna z mednarodnim standardom SIST EN 15635:2009, ki med drugim tudi zahteva, da določite osebo odgovorno za varnost skladiščnih regalov. Ta oseba bo pri nas pridobila ustrezna znanja in veščine za opravljanje teh nalog, vodenje dokumentacije in za izvajanje ustreznih pregledov skladiščnih regalov.

Predavatelj(i)
Damijan Švajncer Butinar
mag. Damijan Švajncer Butinar univ. dipl. inž. str.
Dušan Bezjak
mag. Dušan Bezjak univ. dipl. var.
Naslov
Tržaška cesta 65   Zemljevid
Telefon
+386 2 331 84 44
E-naslov

225,00 + DDV

Počisti
Dodaj na seznam želja Dodajanje na seznam želja Dodajte na seznam želja

Status

Udeleženca usposobimo kot odgovorno osebo za varnost skladiščnih regalov (PRSES). Vi določite odgovorno osebo za varnost skladiščnih regalov (PRSES), mi jo usposobimo. V praksi namreč opažamo, da so skladiščni regali v veliko primerih slabo vzdrževani, kar povečuje tveganje za nezgode pri delu.

Odgovorno osebo PRSES (Person Responsible for Safety Equipment Storage) določi delodajalec. Ta oseba skrbi za to, da je delo v skladišču s skladiščnimi regali varno, da so le-ti ustrezno pregledani ter vzdrževani v skladu s predpisi.

V vsakem skladišču ali delovnem mestu, ki ima v uporabi skladiščne regale, naj bi v skladu s standardom EN 15635:2009 delodajalec določil osebo ali skupino oseb, ki skrbi za varnost teh skladiščnih regalov. Na usposabljanju odgovornih oseb za varnost skladiščnih regalov (PRSES) udeležence seznanimo  z ukrepi, ki so potrebni za stalno zagotavljanje varnosti pri delu s skladiščnimi regali. Naučimo jih kako izvajati interne redne preglede regalov, kako si pripraviti in uporabljati check listo pregleda, katere dokumente za to potrebujejo in kako naj komunicirajo znotraj podjetja ob morebitnih nepravilnostih ali za potrebe obveščanja.

Opis usposabljanja

 • Osnove zakonodaje ter definicija delovne opreme.
 • Oprema v skladišču.
 • Osebna varovalna oprema.
 • Problematika pregledov in dokumentacija.
 • Standard SIST EN 15635:2009.
 • Postopek imenovanja in seznanitve odgovornih oseb za varnost regalnih sistemov (PRSES).
 • Odgovornosti delavcev, vodilnih in odgovornih oseb za varnost regalnih sistemov (PRSES).
 • Potek pregleda v praksi.
 • Preverjanje ugotovitev internih pregledov.
 • Upravljanje s tveganj in ponavljajočimi poškodbami na skladiščnih regalih.
 • Kako organizirati in ustrezno izpeljati morebitna popravila skladiščnih regalov.
 • Potrebna dokumentacija in zapisniki ter poročila.
 • Tehnična dokumentacija skladiščnih regalov.
 • Sestava skladiščnega regala, oznake na regalih.
 • Praktično usposabljanje na regalnih sistemih.