Ta termin je že potekel
Top

Priprave na Strokovni izpit iz varstva pred požarom – VPP

Pridružite se nam na dvodnevni delavnici, kjer vas pripravimo na strokovni izpit iz varstva pred požarom. Naši strokovni delavci vam bodo teoretično in praktično približali tematiko strokovnega izpita. Skozi učni proces vas bodo peljali skozi normative, zakonske omejitve in zahteve požarne varnosti, ter pravilnike in ukrepe ob požarnih nezgodah. Prav tako bo dovolj časa namenjenega obravnavi vaših tematik strokovnih nalog.

Predavatelj(i)
Začetek
20.03.2024
Konec
21.03.2024
Time
09:00 - 15:00
Naslov
Tržaška cesta 65, Maribor   Zemljevid
Telefon
+386 2 331 84 44

490,00 + DDV

Status

TERMIN:   20. in 21. 3. 2024

Praktično naravnana delavnica, saj s predavatelji delate konkretno na primeru oz. temi vaše strokovne naloge, služi kot priprava na strokovni izpit, ki je v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11 popr.).

Drugi dan delavnice s seboj prinesite svojo nalogo ali vsaj naslov strokovne naloge, če ga boste imeli.

Kandidat vloži prijavo na strokovni izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje. Prijava vsebuje vrsto strokovnega izpita, ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, telefon ali elektronski naslov ter podatke o izobrazbi. Obrazec prijave objavi uprava na svoji spletni strani. Prijava se lahko vloži po elektronski poti. Povezava do spletnega mesta z informacijami o strokovnem izpitu. 

Roke strokovnih izpitov preverite tukaj.

1.dan

9:00 – 9:15 Sprejem in prijava udeležencev
9:15 – 12:15 Normativna ureditev področja VPP

Zakon o varstvu pred požarom

Zakon o gasilstvu in podzakonski akti

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski akti

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Praktična izdelava programa usposabljanja

Osnove gorenja in gašenja

12:15 -13:00 Odmor za kosilo
13:00 – 15:00 Preventivni ukrepi varstva pred požarom

Predstavitev osnovnih pojmov, ukrepov in zahtev zakonodaje, smernic in standardov

Predstavitev TSG-1-001:2010

Aktivni ukrepi varstva pred požarom

 

 

2.dan

9:00 – 12:00 Pravilnik o požarnem redu

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov

Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij

Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženost

Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov

Pravilnik o študiji požarne varnosti

Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

12:00 – 12:45 Odmor za kosilo
 

12:45 -14:00

Praktično delo z vašo nalogo.

Praktična izdelava požarnega načrta in načrta evakuacije, preračun gasilnih aparatov in ocene požarne ogroženosti glede na vaše teme nalog.

Kdo lahko pristopi k strokovnemu izpitu?

V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11, 61/11 popr.) se lahko k splošnemu delu strokovnega izpita prijavi oseba, ki ima najmanj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, k posebnemu delu oziroma k skupnemu opravljanju splošnega in posebnega dela strokovnega izpita, pa oseba, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo ali višjo strokovno izobrazbo.