NPK Preglednik manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij

Pridružite se nam na odlični praktični delavnici oz. pripravah za NPK preglednika manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij. Praksa na demonstracijskih tablah! Za proizvajalce, vodje vzdrževanja, elektroinstalaterje, elektro vzdrževalce, serviserje, varnostne inženirje, izvajalce gradbenih del, nadzornike in druge.

Predavatelj(i)
Začetek
24.09.2024
Konec
26.09.2024
Time
14:00 - 20:00
Naslov
Tržaška cesta 65, Maribor   Zemljevid
Telefon
+386 2 331 84 44

760,00 + DDV

Status

Izvedba pripravljalne delavnice za pristop k izpitu NPK: 24. – 26. 9. 2024

Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, določata, da morajo osebe, ki opravljajo pregledovanje električnih inštalacij, pridobiti nacionalno poklicno kvalifikaciji (NPK) za pregledovanje električnih inštalacij. Pripravili smo program priprave na izpit NPK za preglednika manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij.

Praktične meritve!

Izobraževanje bo potekalo tudi praktično in sicer praktično usposabljanje z meritvami v realnem okolju, na DEMONSTRACIJSKIH tablah ter simulatorjih napak.

Strokovna literatura

Obravnavamo strokovno gradivo, ki se ga lahko uporablja tudi na izpitu.

Udeleženec programa pridobi znanja, potrebna za izpit NPK preglednika manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij. Udeleženec se izpopolni za preglede in meritve električnih inštalacij vseh objektov, razen objektov z zahtevnimi električnimi inštalacijami. Gradivo za vse udeležence bo dostopno tudi v ELEKTRONSKI OBLIKI po izvedbi seminarja.

Pogoj za pridobitev poklicne kvalifikacije (NPK) preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele je poleg uspešno opravljenega izpita:

  • zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij
    ali
  • zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.
Program:  
1. dan ( med 14:00 in 20:30): 

Zaščita pred delovanjem strele
Stroji in naprave

 

2. dan ( med 14:00 in 20:30): 

Tehnični predpisi in standardi
Kakovost električne energije

 

3. dan ( med 14:00 in 20:30 ):

Priprava merilnih protokolov in poročil
Praktično izobraževanje na demonstracijskih tablah

Trajanje

Pripravljalna delavnica bo potekala 3 dni.

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v elektronski obliki, kosilo, komplet priročnikov in pogostitve med odmori.

Lokacija izvedbe

CIVIS d. o. o. , Tržaška 65, 2000 Maribor.

 

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ: NPK http://www.npk.si/katalog.php?katalogid=%2Fkatalog.aspx%2F65332731

POKLICNI STANDARD: Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 65332730: http://www.nrpslo.org/poklicni-standard.aspx/87658650