Usposabljanje za varno delo v zaprtih in utesnjenih prostorih

Usposabljanje je primerno in priporočljivo za nadzornike oz. delovodje, če je v njihov delokrogu spada tudi opravljaje dela v utesnjenih oz. zaprtih prostorih, vsakogar, ki vstopa v utesnjene(zaprte) prostore, varnostne spremljevalce* – Attendant / Stand-by man, vsakogar, ki je odgovoren za reševanje ali ukrepanje po zaprtem prostoru.

Predavatelj(i)
Martin Helbl dipl. varn. inž.
Naslov
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   Zemljevid
Telefon
+386 2 331 84 44
E-naslov

175,00 + DDV

Počisti

Status

*Varnostni spremljevalec (“stand-by man”) je oseba, ki se vedno nahaja zunaj utesnjenega in je odgovorna za pomoč delavcem pri izstopu iz utesnjenega prostora in za poklicati pomoč in reševanje če je to potrebno.

Po izvedbi tega usposabljanja boste:

  • Sposobni prepoznati utesnjeni(zaprti) prostor,
  • poznali nevarnosti,
  • poznali varen način dela.

Kaj so utesnjeni in zaprti prostori?

“Utesnjeni prostor” pomeni omejen prostor, ki lahko postane nevaren za delavca, ki v njega vstopa ker:

  • je atmosfera v prostoru lahko nevarna zaradi: pomanjkanja kisika, zaradi prisotnosti vnetljivih ali eksplozivnih komponent in zaradi strupenih substanc,
  • zaradi pogojev ali spreminjajočih okoliščin v prostoru, ki lahko predstavljajo nevarnost za poškodbo ali bolezen,
  • zaradi potencialnih ali s karakteristiko prostora povezanih dejavnikov, ki lahko ustvarijo negativne oz. škodljive posledice v prostoru,
  • prostor ni tako zasnovan, da bi bil primeren za trajno prisotnost ljudi,
  • ima omejene odprtine za vstop oz. izstop.

“Zaprti prostor” pomeni omejen prostor z nižjimi nevarnostmi, ampak vseeno:

  • ni izdelan oz. konstruiran za stalno človeško prisotnost,
  • ima omejene vstopne in izstopne odprtine.