Ta termin je že potekel
Top

Prvo usposabljanje koordinatorjev VZD

Kdor želi opravljati naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih, mora pred preizkusom znanja na Inšpektoratu RS za delo opraviti prvo usposabljanje. Kandidate v 6 dneh pripravimo na preizkus znanja. Uspešnost naših kandidatov na preizkusih znanja: več kot 90 %.

Predavatelj(i)
Začetek
19.03.2024
Konec
28.03.2024
Time
08:30 - 16:00
Naslov
Tržaška cesta 65, Maribor   Zemljevid

1.085,00 + DDV

Izpolnite prijavnico

Ni na zalogi

Status

OPIS USPOSABLJANJA:

Prvo usposabljanje koordinatorjev izvajajo izvajalci, ki so pridobili dovoljenje s strani Ministrstva za delo, med katerimi smo tudi mi. Preverite 🖱 tukaj.

Usposabljanje traja 50 ur (po tri delovne dni v dveh zaporednih tednih), tako da vas res dobro seznanimo s področji, ki jih boste morali poznati na izpitu.

TERMINI IZVEDBE OZ. TRAJANJE USPOSABLJANJA: 

19., 20., 21. 3. in 26., 27., 28. 3. 2024 –  6 polnih dni, dva zaporedna tedna – zbiramo prijave ❗

Pogoj za pristop k preizkusu znanja je opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu. Prvi preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev kandidati opravljajo pred strokovno komisijo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Na izpit vas prijavimo mi. Prav tako vam stojimo ob strani ves čas procesa pridobivanja naziva koordinator VZD.

V ceno je vključeno gradivo, pogostitev med odmori in kosilo vse dni usposabljanja ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

Usposabljanja izvajamo v prostorih Učnega centra Civis d. o. o., na Tržaški cesti 65 v Mariboru, in na izbranem gradbišču.

Število mest na posameznem usposabljanju je zaradi narave dela omejeno.

V kolikor se na razpisani termin usposabljanja ne prijavi zadostno število kandidatov, si pridržujemo pravico do odpovedi oz. spremembe termina.

 

Za več informacij lahko kontaktirate g. Danila Oniča: dani.onic@civis.si

 

ZAKAJ POSTATI KOORDINATOR?

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 83/05) določa, da mora naročnik ali nadzornik projekta, v primeru, da dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

  1. Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.
  2. Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.