Ta termin je že potekel
Vroče

Prvo usposabljanje koordinatorjev VZD

Kdor želi opravljati naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih, mora pred preizkusom znanja na Inšpektoratu RS za delo opraviti prvo usposabljanje. Kandidate v 6 dneh pripravimo na preizkus znanja. Uspešnost naših kandidatov na preizkusih znanja: več kot 90 %.

Predavatelj(i)
mag. Dušan Bezjak univ. dipl. var.
Robert Vaupotič dipl. varn. inž.
Danilo Onič univ. dipl. inž. grad.
mag. Dejan Senekovič Predavatelj
Marjan Dragar
Marjan Dragar Predavatelj
Irena Vouk dipl. varn. inž.
Boris Ružič
Boris Ružič predavatelj
Začetek
23.03.2021
Konec
01.04.2021
Naslov
Tržaška cesta 65   Zemljevid

870,00 + DDV

Status

OPIS USPOSABLJANJA:

Prvo usposabljanje koordinatorjev izvajajo izvajalci, ki so pridobili dovoljenje s strani Ministrstva za delo, med katerimi smo tudi mi. Preverite 🖱 tukaj.

Usposabljanje traja 50 ur (po trdi delovne dni v dveh zaporednih tednih), tako da vas res dobro seznanimo s področji, ki jih boste morali poznati za sam izpit.

TERMINI IZVEDBE OZ. TRAJANJE USPOSABLJANJA: 

23., 24. in 25. ter 30., in 31. marec in 1. april 2021 – dva zaporedna tedna!

Pogoj za pristop k preizkusu znanja je opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu. Prvi preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev kandidati opravljajo pred strokovno komisijo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo.

V ceno je vključeno gradivo, pogostitev in kosilo vse dni usposabljanja ter potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

Usposabljanja izvajamo enkrat letno, v prostorih Učnega centra Civis na Tržaški cesti 65 v Mariboru in na izbranem gradbišču.

Število mest na posameznem usposabljanju je omejeno zaradi narave dela.

V kolikor se na razpisani termin usposabljanja ne prijavi zadostno število kandidatov, si pridržujemo pravico do odpovedi oz. spremembe termina.

 

ZAKAJ POSTATI KOORDINATOR?

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 83/05) določa, da mora naročnik ali nadzornik projekta, v primeru, da dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

  1. Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.
  2. Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

 

Datum:

19.1.2021