Ta termin je že potekel
Spletni seminar - Zoom

Seminar za inženirje IZS (2 KT) in pooblaščene osebe VPP

2 kreditni točki  iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju za inženirje IZS. Pooblaščeni izvajalci za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pa pridobite ustrezno potrdilo.

Zagotavljanje požarne varnosti je ključnega pomena tako v bivalnem kot v delovnem okolju. Pa veste, da morate za ocenjevanje požarne ogroženosti od srede decembra 2020 opraviti v skladu z novo metodologijo? Kako torej v skladu z novim pravilnikom ustrezno oceniti požarno ogroženost in kakšen je vpliv potresne ogroženosti na samo požarno varnost objektov? Na vsa vprašanja vam odgovorimo na našem seminarju.

Začetek
24.02.2021
Konec
24.02.2021
Time
08:50 - 11:30

87,00 + DDV

Status

Vpliv potresne ogroženosti na požarno varnost objektov

Med izredne dogodke, ki lahko vplivajo na delovanje podjetja, spadajo tudi naravne in tehnološke nesreče. Po podatkih Ameriške zvezne agencije za upravljanje v izrednih razmerah (FEMA) nesreče, kot so potresi, na manjša podjetja vplivajo tako moteče, da skoraj 40 odstotkov prizadetih malih podjetij po večjem potresu nikoli več ne odpre svojih vrat. En od pomembnih negativnih vplivov potresov, ki so v zadnjem času večkrat stresli našo okolico, so požari, do katerih pride po potresu. Potres lahko zmanjša funkcionalnost elementov gradbene požarne zaščite za 50% in vpliva na delovanje sistemov aktivne požarne zaščite. Na seminarju bodo predstavljeni vplivi potresa na požarno varnost objekta z nekaterimi primeri iz prakse. Podani bodo predlogi za doseganje večje odpornosti sistemov aktivne in pasivne požarne zaščite v primeru potresa.

Nov Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

Zagotavljanje požarne varnosti je ključnega pomena tako v bivalnem kot v delovnem okolju. V začetku meseca decembra 2020 je bil sprejet in v uradnem listu objavljen Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20). Omenjeni pravilnik, ki je začel veljati 19. 12. 2020, je smiselno nadomestil Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti, ki je bil prvič objavljen že leta 1996 in ki mu je veljavnost tako z 19. 12. 2020. prenehala.

Predpisi, ki opredeljujejo požarno ogroženost, so v slovenskem pravnem redu izredno pomembni. Od stopnje požarne ogroženosti, ki je obvezen del vsakega požarnega reda, je namreč odvisen cel niz organizacijskih ukrepov na področju varstva pred požarom, začenši z usposabljanji, vajami evakuacije in izvajanjem požarnih straž.

Novi pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za njihovo izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologiji za izdelavo ocen požarne ogroženosti. Pomembna sprememba, ki jo prinaša novi pravilnik, je niz dejavnikov, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženosti stavbe. Tako lahko lastnik objekta nekoliko bolj učinkovito kot prej  kot olajšavo pri oceni požarne ogroženosti uporabi vgrajene sisteme aktivne in pasivne požarne varnosti.

 

Potresna in požarna ogroženost objektov in nov Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

8:50 – 9:00 Sprejem udeležencev na portal
9:00 – 10:00 Vpliv potresne ogroženosti na požarno varnost objektov

ddr. Aleš Jug 

10:00 – 10:20 Odmor
10:20 – 11: 20 Nov Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

ddr. Aleš Jug 

11:20 – 11:30 Razprava in zaključek

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščenih izvajalci za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pa ustrezno potrdilo v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popravek).

 

Seminar bomo izvedli preko portala ZOOM. Po nakupu boste prejeli tudi e-mail s povezavo do dogodka.

Potrebujete pomoč pri prijavi? Poskusite slediti naslednjim korakom:

1. izberete število oseb, ki jih prijavljate in kliknete gumb PRIJAVA
2. odprete košarico (ikona DESNO zgoraj) in kliknete na blagajno
3. vpišete podatke plačnika in podatke oseb, ki jih prijavljate, zaključite nakup.

Ob vašem prvem nakupu na naši spletni strani se vam avtomatsko ustvari uporabniški račun, podrobnosti le tega (uporabniško ime in geslo) prejmete na vaš elektronski naslov. Te podatke skrbno hranite, saj boste z njimi dostopali do potrdil in nakupovali v prihodnje. Nato prejmete v ločenem elektronskem sporočilu še informacije o zaključenem nakupu (kar velja kot prijava) in podatke za plačilo/nakazilo, če ste izbrali opcijo predračuna.