Seminar za koordinatorje VZD in inženirje IZS

Ponovno lahko prejmete potrdilo za izobraževanje koordinatorjev VZD in hkrati 3 točke za inženirje IZS.

Vse v udobju lastnega delovnega mesta, izvedba je namreč on-line!

Predavatelj(i)

Izpolnite prijavnico

Izpolnite prijavnico

Ta izdelek trenutno ni na zalogi in ni na voljo.

Status

  PROGRAM SPLETNEGA SEMINARJA

Varno izvajanje del z gradbenimi odri ter v zaprtih in utesnjenih prostorih

8:20 – 8:30 Sprejem udeležencev (ZOOM) in nagovor organizatorja
8:30 – 10:00 Varno izvajanje del z gradbenimi odri

Danilo Onič, Civis d.o.o.

10:00 – 10:15 Odmor
10:15 – 11:45 Varno izvajanje del v zaprtih in utesnjenih prostorih

Martin Helbl, Civis d.o.o.

11:45 Razprava in zaključek

Povezavo do portala ZOOM, kjer bo seminar potekal boste prejeli nekaj dni pred izvedbo.

Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št.31/2008). Udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD.

Seminar je organiziran v skladu s Splošnim aktom  o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Ur. l. RS, št.37/18). Udeleženci bodo z udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

 

 

Potrdila, ki jih potrebujem

Potrdilo za koordinatorje VZD, Potrdilo za člana IZS (3 točke), Obe potrdili