VAVČER ZA CERTIFIKATE KAKOVOST

Pri Slovenskem podjetniškem skladu so še vedno na voljo sredstva za pridobitev certifikatov kakovosti (skupine ISO, IATF, CEN, CENELEC idr.) v okvirju vavčerskih spodbud.

Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so še vedno upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in oddajo vlogo.

Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %.

Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer je 9.999.99 EUR.

Na vavčer se lahko prijavijo podjetja iz Vzhodne kohezijske regije, ki so certifikate že pridobila (po 1.1.2019) ali želijo v podjetje uvesti popolnoma nov certifikat.

Kakšna je dodana vrednost pridobitve certifikata kakovosti?

dvig kakovosti poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost
z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.
MSP lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva so na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Civis vam lahko pomaga tako pri pripravi in oddaji razpisne dokumentacije kot tudi pri storitvah uvajanja standarda v podjetja z vso pripadajočo dokumentacijo.

Kontaktna oseba: Miša Biro

E-pošta: misa.biro@civis.si

Telefon: 041 849 929

V veselem decembru smo tudi mi prejeli nekaj pohval, mnenj kako je sodelovati z nami.

Ker nas takšna gesta zelo razveseli, smo se odločili, da jih podelimo tudi z vami.

Družba Dravske elektrarne Maribor s podjetjem CIVIS sodeluje na področju usposabljanja za varno delo ter pri udeležbi na seminarjih in usposabljanjih za koordinatorje VZD na gradbiščih in za strokovne delavce VZD. Pristop, delo in praktična uporabnost na področjih sodelovanja so na visokem kakovostnem nivoju in udeleženci prejmejo natančno tiste informacije in znanja, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

Andrej Hajnc, Služba za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.

Surovina ima 18 lokacij po celi Sloveniji. Civis smo kot izvajalca strokovnih nalog pred 7 leti izbrali, ker so velik in strokoven tim in dostopni po celi Sloveniji. Če enega ni, nam drugi pomaga. Rezultat sodelovanja? Kljub 20% povečanju obsega poslovanja smo število nezgod pri delu ohranili na nivoju kot pred povečanjem. Njihov Učni center Civis pa je dokaz, da so na pravi poti in upam, da bodo šli s temi koraki naprej.

Davorin Mejal, varnostni inženir, Surovina d.o.o.

V podjetju Civis d.o.o. smo v okviru projekta ProStore izvedli 3 usposabljanja, in sicer na temo Digitalnega marketinga in Industrije 4.0 – Strateško planiranje.

Cilj usposabljanja zaposlenih je prav gotovo predstaviti neomejene možnosti inovativnosti, možnosti sodelovanja pri ključnih procesih dela v organizaciji, možnosti vpogleda v kanale komuniciranj ter kaj prinašajo digitalni marketing in internet stvari, kakšen je spletni potrošnik, kaj za podjetje pomenijo podatki, ki jih na poti komuniciranja s strankami in poslovnimi partnerji v sklopu elektronskega poslovanja lahko preberemo.

Več o operaciji:

Operacijo ProStore v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 E-POSLOVANJE 2019-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (EUR 30.000,00).

Cilj projekta ProStore je implementacija spletne aplikacije za upravljanje odnosov, za poslovno interakcijo in izmenjavo dokumentov s strankami. V okviru projekta smo pripravili novo spletno stran za Učni center Civis v treh jezikih, promocijski video, ki je dostopen na spletni strani, na youtube kanalu, na Facebooku in na digitalnem sejmu Europages, kjer lahko vidite vsa usposabljanja, ki jih za podjetja izvajamo v Učnem centru Civis. Razvili smo tudi aplikacijo CivisApp za vzpostavitev elektronskega poslovanja znotraj podjetja in med poslovnimi partnerji.

Zaradi izvedenih ukrepov bomo lažje dostopali do tujih trgov, saj smo naše vsebine približali uporabnikom iz drugih držav članic EU ter tretjih držav. Zaradi digitalizacije poslovanja bomo bolj konkurenčni na globalnem trgu. Na splošno smo zmanjšali logistične izzive pri izvajanju storitev, povečali produktivnost zaposlenih, skrajšali čas za posamezne poslovne procese, povečali konkurenčnost zaradi naprednega znanja naših zaposlenih ter olajšali prodor na tuje trge.

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si

Operacijo vzdrževanje Sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, vzdrževanje Sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in uvajanje Sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2011 delno financira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Cilj operacije je izboljšanje poslovnih procesov, povečanje učinkovitosti podjetja, večja repoznavnost podjetja na trgu in izboljšanje kakovosti storitev.

Višina sofinanciranja aktivnosti znaša do 7.590,00 EUR.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri