Varstvo in zdravje pri delu

Digitalizacija in Procesne izboljšave

JPTT20-COVID19-MPC – mednarodna promocija CIVIS

V okviru operacije je namen izdelati predstavitveni video podjetja, ki ga bomo lahko uporabljali za promocijo tujim kupcem, SEO optimizacija spletne strani za uspešnejše pozicioniranje v iskalnikih na spletu in izdelava i umestitev E-kataloga naših storitev na spletno stran. Operacija se sofinancira v vrednosti 9.940€.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«

 

PRIZ 19-20 CIVIS – optimizacija upravljanja komunikacijskih orodij za izboljšanje poslovnih procesov v podjetju

V prvi vrsti želimo s projektom v našem podjetju izboljšati konkurenčnost. V ta namen bomo izboljšali in optimizirati poslovanje v vseh poslovnih procesih. Spremembe želimo implementirati v vse funkcije od vodenja, izvajanja temeljnih dejavnosti podjetja, do prodaje in nabave ter interakcije s strankami. Dodeljena so nam upravičena sredstva za sofinanciranje operacije.

V okviru projekta bo zunanji izvajalec izvedel svetovalne aktivnosti na področju urejanja vodstvenih in posledično vseh ključnih poslovnih procesov pri nabavi, prodaji, financah, kadrih in marketingu telekomunikacijskih naprav in opreme za končne kupce.

Z vpeljanim novim sistemom bomo uvedli nadzor in upravljanje komunikacijskih orodij, ki bodo pripomogli k prepoznavnosti podjetja in k boljši poziciji na globalnih trgih. Operacij bo izboljšala delovne procese, zadovoljstvo zaposlenih, pregled nad delom, pregled nad naročenimi produkti.

Z vsemi temi učinki bomo okrepili blagovno znamko in zaupanje kupcev v blagovno znamko podjetja ter izboljšala počutje zaposlenih v podjetju.

 

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

www.eu-skladi.si

 

 

Zapri
Zapri

Prijava

Zapri

Košarica (0)

Voziček je prazen Ni naročil v pripravi.