Novosti na področju kemikalij

S 1. 1. 2021 se uvajajo spremembe pri izdelavi varnostnih listov ter določitev t. i. UFI (Unique Formula Identifier – unikatni identifikator formulacije) in izvedba notifikacije centrom za zastrupitve (PCNPoison Centre Notifications) za vse nevarne zmesi, namenjene potrošnikom.

S 5. 1. 2021 pa se uvaja obvezno poročanje v bazo SCIP za izdelke, ki vsebujejo SVHC (snovi, ki vzbujajo veliko skrb).

SCIP je nova podatkovna zbirka za potrošnike o nevarnih kemikalijah v izdelkih, namen katere je spodbujanje zamenjave škodljivih snovi.

SVHC so v glavnem snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, in snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne in se kopičijo v organizmih. Druge snovi, ki vzbujajo enakovredno zaskrbljenost, vključujejo, na primer, endokrine motilce. Za podjetja, ki proizvajajo ali uvažajo izdelke, ki vsebujejo te snovi v koncentraciji več kot 0,1 % mase izdelka, veljajo pravne obveznosti. Prejemnike izdelkov morajo obveščati o prisotnosti snovi in tudi o njihovi varni uporabi. Obveščati morajo tudi potrošnike, ki zahtevajo te informacije.

Zavezanci za novo obveznost poročanja o SVHC snoveh v izdelkih so namreč dobavitelji izdelkov, ki so:

  • proizvajalci in sestavljalci izdelkov v Evropski uniji,
  • uvozniki izdelkov v Evropsko unijo,
  • distributerji in drugi subjekti v Evropski uniji v dobavni verigi, ki dajejo izdelke na trg. Ti se lahko sklicujejo na informacije, ki jih je predložil že njihov dobavitelj, da ne pride do dvojnega poročanja.
Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.