Ta termin je že potekel
Top

Seminar: Zaposlovanje tujcev in davčni vidiki napotenih delavcev v luči nove zakonodaje

Področje zaposlovanja tujcev in napotitev delavcev v tujino je že nekaj časa precej pestro in polno prilagajanj tudi s stališča sprememb zakonodaje.

Za vas smo pripravili celoten pregled področja z vsemi spremembami, ki jih morate izvajati že od 1. 1. 2024 naprej vključno s praktičnimi IZRAČUNI PLAČ!

 

 

Predavatelj(i)
Začetek
23.01.2024
Konec
23.01.2024
Time
08:30 - 14:30
Naslov
Tržaška cesta 65, Maribor   Zemljevid
Telefon
023318444

187,00 + DDV

Status

Področje zaposlovanja tujcev in napotitev delavcev v tujino je že nekaj časa precej pestro in polno prilagajanj. Spreminja se zakonodaja, implementiramo evropske direktive in se prilagajamo spremembam na trgu dela tudi glede na naravne nesreče, ki so nas doletele v lanskem letu.

Da boste v novo leto zakorakali pripravljeni in opolnomočeni z zadnjimi aktualnimi informacijami kako postopati, da boste na varni strani zakona in hkrati racionalni pri svojem delu, za vas organiziramo odličen seminar s predavateljema z dolgoletnimi izkušnjami iz prakse.

Izpostavljamo nekaj tematik, ki jih boste med drugim na seminarju podrobno spoznali:

ZAPOSLOVANJE TUJCEV:

  • Pregled ključnih sprememb Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D, Ur. l. RS, št.: 42/2023) in sprememb Zakona o tujcih (ZTuj-2G, Ur. L. RS, št.: 48/23)
  • Začasni ukrepi na področju zaposlovanja tujih delavcev na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur. l. RS, št.: 95/2023)

NAPOTENI DELAVCI:

  • 1. 1. 2024 se bodo začele izvajati novosti, ki jih za postopek izdaje potrdil A1 prinaša Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). Bistvena novost, ki jo prinaša ZČmIS-1, je regulacija postopka izdaje potrdila A1 za zaposlene in samozaposlene osebe, ki svojo zaposlitev ali samozaposlitev opravljajo v najmanj dveh državah članicah EU. Pri izdaji potrdila A1 se bodo preverjali pogoji po 13. členu Uredbe 883/2004 v skladu z novim (ZČmIS-1).
  • 1.1.2024 preneha tudi veljati drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki se trenutno uporablja za izplačilo plače do vključno decembra 2023. Na tej podlagi samo določeni napoteni delavci plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nižje osnove (zavarovani na zavarovalni podlagi 002 – 12. člen Uredbe (ES) 883/2004)).
  • Prav tako ZZZS od 1. 1. 2024 dalje ne bo več izvajal po uradni dolžnosti spremembe zavarovalne podlage na zavarovalno podlago 002.

Vse tematike boste pregledali na praktičnih primerih in na vaših lastnih izzivih, ki jih boste lahko delili tekom celotnega seminarja.

Podrobna vsebina seminarja:

ZAPOSLOVANJE TUJCEV –  8:30 – 10:45:

1. Zaposlovanje državljanov BiH in Srbije.
2. Zaposlovanje ostalih tujcev iz bivše skupne države in iz ostalih tretjih držav.
3. Pregled ključnih sprememb Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D, Ur. l. RS, št.: 42/2023) in sprememb Zakona o tujcih (ZTuj-2G, Ur. L. RS, št.: 48/23).
4. Začasni ukrepi na področju zaposlovanja tujih delavcev na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur. l. RS, št.: 95/2023).
5. Možnost zaposlovanja državljanov Ukrajine.

NAPOTENI DELAVCI – 10:45 – 14:30:

1. Uvod: kratek pregled pravne ureditve napotenih delavcev (pogodba o zaposlitvi, kdaj aneks, Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev)

2. Uredbi (ES) 883/2004 in 987/2009 (kdaj pridobiti A1 po 12. oziroma po 13. členu Uredbe (ES) 883/2004, osnova za prispevke za socialno  varnost – do 31.12.2023 in od 1.1.2024 dalje – veza novi ZČmIS-1, posebnosti Brexit), socialna varnost napotenih v tretje države)

3. Davčni vidik napotenih delavcev na delov v tujino:

  • nacionalna pravila pri obračunu plače (kdaj je vir dohodka v Sloveniji, ugotavljanje rezidentskega statusa, davčna osnova in izračun akontacije dohodnine, predlaganje REK obrazcev);
  • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (rezidenti in nerezidenti, KIDO5, KIDO12);
  • povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino (kratkotrajne napotitve, daljše napotitve, presoja neprekinjenosti…);
  • praktični primeri obračunov plač – rezidenti in nerezidenti – 12. in 13. člen Uredbe 883/2004 (napotitve do 30 dni, napotitve od 30 do 90 dni in napotitve nad 90 dni), posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh-2, odbitek tujega davka.

Trajanje seminarja: 8:30 – 14:30 (sprejem ob jutranji kavi od 8:15 naprej).

V ceno kotizacije je vključeno predavanje, elektronsko gradivo, pogostitev med odmori ter potrdilo o udeležbi.

Veseli bomo druženja z vami!