Seminar in delavnica

Meritve osvetljenosti na delovnem mestu – seminar s praktično delavnico

Strokovna delavnica s podelitvijo 8 točk za strokovne delavce VZD

Telefon
+386 2 331 84 44

127,00 + DDV

Pošljite povpraševanje

Ni na zalogi

Status

 

 

 
8:45 – 9:00 Sprejem in prijava udeležencev
9:00 – 11:00 Meritve parametrov razsvetljave na delovnih mestih v skladu s standardom SIST EN 12464

doc. dr. MATEJ BERNARD KOBAV, univ. dipl. inž. el.

11:00 – 11:30 Zaščita oči s korekcijskimi stekli

UROŠ ŽAGAR, dipl. inž. geoteh., EOT d.o.o.

11:30 – 12:15 Odmor za kosilo
12:15 – 13:45

 

 

PRAKTIČNI DELAVNICI

Zaščita oči s korekcijskimi stekli –pravilna izbira zaščite oči

UROŠ ŽAGAR, dipl. inž. geoteh., EOT d.o.o.

Meritve parametrov razsvetljave na delovnih mestih v skladu s standardom SIST EN 12464 –meritve razsvetljave na improviziranih delovnih mestih

doc. dr. MATEJ BERNARD KOBAV, univ. dipl. inž. el.

13.45 – 14.00 Razprava, zaključek in podelitev potrdil

 

Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19). Izdano bo potrdilo z 8 točkami.

Vsi udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI na stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev, ki bo izdano na podlagi omenjenega pravilnika.

LOKACIJA:

Cmokač, večnamenska dvorana (in restavracija), Dolenjska cesta 242c, Ljubljana – Rudnik. Brezplačen parkirni prostor!

CENA:

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v elektronski obliki in pogostitev. 127,00 € brez DDV (154,94 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov istega podjetja vam priznamo 10 % popust!

V primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe lokacije ali datuma izvedbe.