Ta termin je že potekel
Seminar in delavnica

Meritve osvetljenosti na delovnem mestu – seminar s praktično delavnico

Strokovna delavnica V SKLADU Z NOVO VERZIJO STANDARDA SIST EN 12464/1 in Pregled Priporočil novega standarda SIST EN 17037:2019 Dnevna svetloba v stavbah (kriterij količine, razgleda, bleščanja, osončenosti) ter seveda 8 točk za strokovne delavce.

Predavatelj(i)
Začetek
13.04.2022
Konec
13.04.2022
Time
08:30 - 13:45
Naslov
CIVIS d.o.o., Tržaška 65, maribor   Zemljevid

127,00 + DDV

Status

  PROGRAM – DELAVNICA RAZSVETLJAVA NA DELOVNEM MESTU 13. 4. 2022
8:15 – 8:30 Sprejem in prijava udeležencev
8:30 – 11:00 Meritve parametrov razsvetljave na delovnih mestih v skladu z novo verzijo standarda SIST EN 12464/1

 

Pregled Priporočil novega standarda SIST EN 17037:2019 Dnevna svetloba v stavbah (kriterij količine, razgleda, bleščanja, osončenosti)

 

Dnevna osvetljenost (1. kriterij standarda SIST EN 17037:2019)

doc. dr. MATEJ BERNARD KOBAV, Fakulteta za elektrotehniko

11:00 – 11:15 Odmor
   1. skupina         2. skupina
 

 11:15 – 12:30

 

PRAKTIČNA DELAVNICA V UČNEM CENTRU CIVIS

Meritve parametrov razsvetljave na improviziranih delovnih mestih v skladu z novo verzijo standarda SIST EN 12464/1

doc. dr. MATEJ BERNARD KOBAV, Fakulteta za elektrotehniko

          KOSILO
 

12:30 – 13:45

 

KOSILO PRAKTIČNA DELAVNICA V UČNEM CENTRU CIVIS

Meritve parametrov razsvetljave na improviziranih delovnih mestih v skladu z novo verzijo standarda SIST EN 12464/1

doc. dr. MATEJ BERNARD KOBAV, Fakulteta za elektrotehniko

13.45 – 14.00 Razprava in zaključek

Zaradi učinkovitejše izvedbe praktične delavnice meritev pozivamo vse udeležence, da s seboj obvezno prinesejo merilno opremo.

 

Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19). Udeleženci prejmejo dodeljenih 8 točk.

Vsi udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI na stalnem strokovnem usposabljanju strokovnih delavcev, ki bo izdano na podlagi omenjenega pravilnika.

LOKACIJA:

Civis d. o. o., Tržaška c. 65, Maribor.

CENA:

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, izdajo potrdila o udeležbi na seminarju, gradivo seminarja v elektronski obliki in pogostitev. 127,00 € brez DDV (154,94 € z DDV). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov istega podjetja vam priznamo 10 % popust!

V primeru odjave en (1) dan pred pričetkom seminarja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30% kotizacije. Pri odjavi na dan seminarja kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja ali spremembe lokacije ali datuma izvedbe.