Webinar

Napotitve delavcev v tujino – kaj nam je prinesla Direktiva (EU) ter davčni vidiki napotenih delavcev

Webinar – Kaj nam je prinesla Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in davčni vidik napotenih delavec na delo v tujino

Predavatelj(i)
Brigita Osojnik
Mag. Brigita Osojnik predavateljica

87,00 + DDV

Status

Bistvene spremembe, ki jih prinaša Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (ki bi morala biti implementirana v nacionalno zakonodajo že do konca julija 2020):

  • širitev minimalnih pravic,
  • pojem »plačilo za delo« nadomesti pojem “minimalne urne postavke”,
  • »dolgotrajne napotitve« (napotitve, daljše od 12 mesecev).

Davčni vidik napotenih delavcev na delo v tujino s praktičnimi primeri obračuna plače:

  • nacionalna pravila pri obračunu plače (kdaj je vir dohodka v Sloveniji, ugotavljanje rezidentskega statusa, davčna osnova in izračun akontacije dohodnine, predlaganje REK obrazcev);
  • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (rezidenti in nerezidenti);
  • povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino (kratkotrajne napotitve, daljše napotitve, presoja neprekinjenosti…);
  • praktični primeri obračunov plač – rezidenti in nerezidenti – 12. in 13. člen Uredbe 883/2004 (napotitve do 30 dni, napotitve od 30 do 90 dni in napotitve nad 90 dni).

Webinar bomo izvedli preko portala ZOOM. Po nakupu boste prejeli tudi mail s povezavo do dogodka.