Top

Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev v tujino z novo zakonodajo

Dve pomembni temi, dva strokovnjaka iz prakse v enem seminarju!

Priložnosti in pasti pri zaposlovanju tujcev ter pregled predlaganih sprememb in predstavitev novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.

Predavatelj(i)
Naslov
Tržaška 65, MB ali ZOOM   Zemljevid
Telefon
+38623318444

235,00 + DDV

Status

Vlada je sredi marca sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev in ga poslala Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Prav tako je že znan nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev ZČmIS-1.

Zaradi nove zakonodaje in mnogih dilem kompleksnega področja organiziramo seminar, ki se bo ciljno dotaknil ravno teh tem in vam prinesel odgovore iz prakse za vaše varno poslovanje, zaposlovanje delavcev in napotitve.

Tematike, ki jih bomo podrobneje obravnavali so naslednje:

Priložnosti in pasti pri zaposlovanju tujcev

– predavatelj Janez Horvat – 8:30 – 11:00

  1. Tujci iz bivše skupne države – podobnosti in razlike
  2. Zaposlovanje državljanov BiH in Srbije
  3. Zaposlovanje tujcev iz ostalih tretjih držav
  4. Pregled predvidenih sprememb Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev in Zakona o tujcih (ZZSDT UPB4, Ur. l. RS, št.: 57/2021)
  5. Možnost zaposlovanja državljanov Ukrajine

Predstavitev novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev in najpogostejše dileme

– predavateljica mag. Brigita Osojnik – 11:30 – 14:00

  1. Uvod: kratek pregled pravne ureditve napotenih delavcev (pogodba o zaposlitvi, kdaj aneks, Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev)
  2. Uredbi (ES) 883/2004 in 987/2009 (kdaj pridobiti A1 po 12. oziroma po 13. členu Uredbe (ES) 883/2004, osnova za prispevke za socialno varnost, posebnosti Brexit), socialna varnost napotenih v tretje države)
  3. Predstavitev novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmIS-1 (pravila, obveznosti in postopki v okviru čezmejnega izvajanja storitev z napotenimi delavci)
  4. Najpogostejše dileme na davčnem področju pri napotitvi delavcev na delo v tujino
Če imate vprašanja za katerega od predavateljev nam jih lahko posredujete vnaprej in jih bosta že vključila v svoje predavanje.

Izvedba in lokacija:

HIBRIDNA IZVEDBA – predavalnica, Tržaška cesta 65, 2000 Maribor ali preko portala ZOOM.

Sprejem udeležencev ob jutranji kavici na lokaciji med 8:00 in 8:30. Povezavo ZOOM prejmete nekaj dni pred seminarjem.

Med obema deloma bo odmor s pogostitvijo.

Veseli bomo srečanja z vami!

 

Način izvedbe

Na lokaciji, Tržaška 65, MB, spletno