Webinar – za koordinatorje VZD in inženirje IZS (3 točke)

Ponovno lahko prejmete potrdilo za izobraževanje koordinatorjev VZD in hkrati 3 točke za inženirje IZS.

Seveda on-line!

Predavatelj(i)
Robert Vaupotič dipl. varn. inž.

107,00127,00 + DDV

Status

8:50 – 9:00 Sprejem udeležencev
9:00 – 10:30 Varno izvajanje del na višini in reševanje delavcev z višine

Danilo Onič, Civis d.o.o.

10:30 – 10:45 Odmor
10:45 – 12:15 Varno izvajanje vročih del – Hot work

Robi Vaupotič, Civis d.o.o.

12:15 Razprava in zaključek

Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št.31/2008). Udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD.

Seminar je organiziran v skladu s Splošnim aktom  o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Ur. l. RS, št.37/18). Udeleženci bodo z udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

 

Webinar bomo izvedli preko portala ZOOM.

Po nakupu boste prejeli tudi e-mail s povezavo do dogodka.

Potrdila, ki jih potrebujem

Potrdilo za koordinatorje VZD, Potrdilo za člana IZS (3 točke), Obe potrdili