Ta termin je že potekel

Seminar za člane IZS in ZAPS

Novosti, ki jih prinaša Gradbeni zakon GZ-1 ter povezava med GZ-1 in Zakonom o urejanju prostora ZUreP-3
Predavatelj(i)
mag. Bernardka Jurič univ. dipl. gosp. inž.
Začetek
10.05.2022
Konec
10.05.2022
Time
09:00 - 11:45
Naslov
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   Zemljevid
Telefon
023318444

127,00157,00 + DDV

Status

Novosti, ki jih prinaša Gradbeni zakon GZ-1 ter povezava med GZ-1 in Zakonom o urejanju prostora ZUreP-3

Spremembe, ki jih prinaša nov gradbeni zakon (GZ-1) se bodo začele uporabljati že 1. 6. 2022.

Na seminarju bomo izpostavili glavne novosti, ki jih le ta prinaša. Med drugim tudi glede tega :

 • kako pridobiti gradbeno dovoljenje po skrajšanem ugotovitvenem postopku;
 • kdaj lahko investitor na lastno odgovornost prične z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja;
 • izjeme za podjetja pri postavitvah skladišč na svojih dvoriščih;
 • kako je sedaj s t.i. »manjšo rekonstrukcijo«;
 • odmera komunalnega prispevka;
 • inšpekcijski nadzor nad nezahtevnimi objekti;
 • možnost uporabe materialov in proizvodov, ki so bili že v uporabi;
 • pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše na preprostejši način;
 • dopolnjujejo se določbe, ki se nanašajo na legalizacijo;
 • lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (zgrajeni pred 1. 1. 2005);
 • uporabno dovoljenje za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene v skladu z gradbenim dovoljenjem pred 1. 6. 2018 in so ustrezno evidentirane;
 • sanacija poškodovanih objektov zaradi naravnih nesreč;
 • dodatna pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki (e-Graditev),
 • novi zakon uvaja naziv VODJA GRADNJE – kaj pomeni in kakšne so zadolžitve,…

Po končanem pregledu pa se bo predavateljica dotaknila še tem podzakonskih aktov, ki se bodo morali spremeniti oz. sprejeti, zaradi spremembe zakona. Ker pa situacije nikoli niso odvisne zgolj od enega področja, bomo na kratko obdelali še povezavo med Gradbenim zakonom GZ-1 ter novostmi Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 in Zakon o varstvu okolja ZVO-2.

Vsekakor veliko koristnih informacij na enem mestu, ki se med seboj odločilno prepletajo.

 

Povezavo do dogodka, ki bo potekal preko platforme zoom, prejmete nekaj dni pred izvedbo.

 

  PROGRAM – IZS + ZAPS

Novosti, ki jih prinaša Gradbeni zakon GZ-1 ter povezava med GZ-1 in ZUreP-3

8:50 – 9:00 Sprejem udeležencev – ZOOM
9:00 – 10:30 Novosti, ki jih prinaša Gradbeni zakon GZ-1 ter povezava med GZ-1 in ZUreP-3 – I. del;
10:30 – 10:45 Odmor
10:45 – 11:45 Novosti, ki jih prinaša Gradbeni zakon GZ-1 ter povezava med GZ-1 in ZUreP-3 – II. del;
11:45 Razprava in zaključek

Seminar je organiziran v skladu s Splošnim aktom  o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Ur. l. RS, št.37/18). Udeleženci bodo z udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Prav tako pripadata članom ZAPSa 2 kreditni točki – SKLOP A.

 

Potrdila, ki jih potrebujem

Potrdilo za člana IZS, Potrdilo za člana ZAPS, Obe potrdili (IZS in ZAPS)