Ta termin je že potekel
Strokovni seminar

Strokovni seminar za pooblaščene nadzorne inženirje IZS, koordinatorje in strokovne delavce VZD

Vabilo na strokovni seminar za pooblaščene in nadzorne inženirje IZS, koordinatorje VZD na gradbiščih in strokovne delavce VZD. Zagotovimo vam kar 3 potrdila v enem dnevu! Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin, koordinatorji VZD potrdilo o udeležbi, strokovni delavci VZD 8 točk.

Predavatelj(i)
mag. Dejan Senekovič Predavatelj
mag. Bernardka Jurič univ. dipl. gosp. inž., Projekt d.d., Nova Gorica
Igor Torkar direktor Epro d. o. o.
Gordan Škerlec varn.inž., Paloma d. o. o.
Andrea Backović Juričan univ. dipl. org., dipl. del. ter., viš. fiziot., viš. pred., NIJZ in FZAB
Začetek
15. 09. 2020 07:30
Konec
15. 09. 2020 16:15
Telefon
+386 2 331 84 44

Od: 97,00€ + DDV

    Udeležba na seminarju preko spleta (webinar v živo). Navodila in povezave prejemete po potrjeni prijavi.

    Udeležba na seminarju osebno na lokaciji CIVIS, Maribor. V ceno je vključena tudi pogostitev med odmori za udeležence pri nas.
    Vključeno potrdilo o udeležbi ter gradivo seminarja v elektronski obliki. Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin.

    Vključeno potrdilo o udeležbi ter gradivo seminarja v elektronski obliki.

    Vključeno potrdilo o udeležbi ter gradivo seminarja v elektronski obliki. Koordinatorji VZD za udeležbo na seminarju pridobijo 8 točk VZD.

Dodaj na seznam želja Dodajanje na seznam želja Dodajte na seznam želja

Status

SODELOVANJE KOORDINATORJA VZD IN POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA, VARNO DELO NA VISOKONAPETOSTNIH ELEKTRO VODIH TER VARNI VERTIKALNI DOSTOPI – PROGRAM – koordinatorji VZD in člani IZS

7:45 – 8:00 Sprejem udeležencev
8:00 – 9:15 Nevarnosti in ukrepi pri vzdrževalnih delih in rekonstrukcijah na visokonapetostnih električnih sistemih

mag. Dejan Senekovič

9:25 – 10:40 Nujnost sodelovanja koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in  pooblaščenega inženirja   v funkciji projektanta ali nadzornika

mag. Bernardka Jurič, univ. dipl. gosp. inž., Projekt d.d., Nova Gorica

10:50 – 11: 35 Izvedba varnih vertikalnih dostopov pri vzdrževalnih delih na fasadah objektov

Igor Torkar, direktor Epro d. o. o. + gostujoči predavatelj*

11:35 – 12:10 SKUPNA POGOSTITEV in sprejem strokovnih delavcev VZD

 

* Michael Pop – strokovnjak za preprečevanje padcev iz višine ter za dostope na višino, trener in govornik. Zaposlen pri Fallprotec, Luxembourg. Odgovoril bo na vsa vaša vprašanja in prikazal praktične rešitve iz tujine.

 

PREPREČEVANJE KOSTNO-MIŠIČNIH OBOLENJ POVEZANIH Z DELOM –  PROGRAM – strokovni delavci VZD

 

11:35 – 12:10 SKUPNA POGOSTITEV in sprejem strokovnih delavcev VZD
12:10 – 13:10 Dobra praksa pri ergonomski prilagoditvi delovnih mest

Gordan Škerlec, varn.inž., Paloma d. o. o.

13:20 – 16:05 Pristopi za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj povezanih z delom – iz teorije v prakso + aktivni odmori za udeležence med predavanjem

Andrea Backović Juričan, univ. dipl. org.,  dipl. del. ter., viš. fiziot., viš. pred., NIJZ in FZAB 

16:05 Zaključek

Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št.31/2008). Udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI na obdobnem usposabljanju koordinatorjev VZD..

Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19). Udeleženci bodo prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki bo izdano na podlagi omenjenega pravilnika in ovrednoteno z 8 točkami.
Seminar je organiziran v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce, zaposlene pri delodajalcih.

Seminar je organiziran v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Ur. l. RS, št.37/18). Udeleženci bodo z udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Število mest za udeležbo v živo je omejeno na 25 oseb!