Kot veste zaradi trenutnega stanja v državi velja omejitev zbiranja oseb na maksimalno 6.

Prav zaradi tega bomo naša izobraževanja prilagodili tej omejitvi in poskrbeli za ustrezno izvajanje s planiranjem le teh. Prijavljene udeležence bomo razdelili v manjše skupine (5 zunanjih oseb naenkrat), saj naši poslovni prostori na srečo omogočajo, da se skupine ne bodo srečevale in pa izobraževanja bomo izvedli v več časovnih terminih, tudi znotraj istega dneva. Vse prilagojeno številom prijav.

Tako da zaenkrat poslujemo nemoteno in smo vam na voljo. Seveda pri svojem delu upoštevamo vsa priporočila za preprečevanje prenosa okužbe in to zahtevamo tudi od naših udeležencev.

Veliko zdravja vam želimo in moder objem varnosti!

As you know, due to the current situation in the country, there is a limit on the collection of persons to a maximum of 6. That is why we will adjust our education to this limit and ensure its proper implementation by planning them. Registered participants will be divided into smaller groups (5 outsiders at a time), as our business premises fortunately allow groups not to meet and we will conduct training in several time periods, including within the same day. All adapted to the number of applications. So for now, we are operating smoothly and we are at your disposal. Of course, in our work we follow all the recommendations to prevent the transmission of infection and we also demand this from our participants. We wish you good health and a wise embrace of safety!

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri