Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom

Standard SCC – Zakaj?

 • varnost pri delu
 • preprečitev delovnih nezgod
 • zmanjšanja stroškov zaradi zmanjšanja števila delovnih nezgod
 • varovanje okolja

V SPLOŠNEM POMENI PRIDOBITEV STANDARDA IZKAZOVANJE POLITIKE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER OKOLJSKE POLITIKE PODJETJA.

 • Izhaja iz interesa poenotenja, primerjave in pregleda nivoja varnosti, ter izkazovanja le tega,
 • podjetja, ki naročajo zunanje izvajalce za izvedbo posameznih nalog, potrebujejo dokaz, da ti izvajalci izpolnjujejo določene zahteve in standarde iz varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja na njihovih gradbiščih- deloviščih,
 • naročnik lahko pričakuje od izvajalca, ki opravlja določeno delo, da ima takšno politiko poslovanja, da je varnost in zdravje pri delu in varstvo okolja implementirano in učinkovito.

STANDARD SE TRENUTNO UPORABLJA predvsem v nevarnejših industrijskih okoljih, vendar se hitro širi tudi na druga področja:

 • dela v bližini kemijskih obratov (rafinerije, predelava …),
 • pri gradnji ali rekonstrukciji s pomočjo montažnih elementov,
 • v papirni in celulozni industriji,
 • v lesni in kovinsko predelovalni industriji,
 • povsod kjer se izvajajo zahtevni tehnološki procesi ali pa je prisotna zahtevna delovna oprema, kjer je skrb za varnost ključnega pomena za delo.

USPOSABLJANJE PO STANDARDU SCC ALI CERTIFICIRANJE PODJETJA?

Na številnih deloviščih širom Evrope, zahtevajo izkazovanje usposobljenosti najete delovne sile v skladu s standardom SCC. Pri tem ločimo usposabljanje po predpisanem programu za:

 • OPERATIVNE DELAVCE po A-16 in A-18 (delavci, strokovni delavci, monterji),
 • OPERATIVNE VODJE po A-17 (delovodje, projektanti, vodje gradišča, projekti vodja, tehnični vodja,…).

Po usposabljanju, ki ga izvedemo sledi še preverjanje znanja pri certifikacijskem organu TÜV AUSTRIJA.

Postopek certificiranja podjetja pa se odvija kot odgovor na “zahtevana vprašanja dokumentacije SCC”. Po uspešni pripravi in uvajanju sledi presoja s strani certifikacijskega organa, ki tudi izda certifikat sam.

Obstajajo štirje tipi SCC STANDARDA – za podjetja: SCP, SCC*, SCC** in SCCp.

Zakaj je dobro, da uvedete standard za vaše podjetje ali zahtevate standard SCC s strani vaših podizvajalcev?

Razlogov je seveda več, našteli bomo tiste najbolj tehtne:

 • izkazujete svojo politiko varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja s standardom, ki je mednarodno priznan,
 • lahko nastopate na trgu EU in ste konkurenčnejši od ostalih podjetij, ki tega standarda še nimajo, saj ti ne morejo poslovati in izvajati del za podjetja, ki so standard že sprejela (kemijska industrija, papir celuloza, montažna podjetja, …),
 • standard se hitro širi tudi na ostale dejavnosti,
 • imate pregled nad stanjem varnosti in zdravja pri delu in varstvom okolja, ki ga že tako morate izvajati v okviru zakonodaje,
 • na daljši rok znižate stroške zaradi različnih posrednih vplivov (npr. manj bolniških dni …),
 • ker izkazujete namen, da resno obravnavate varnost in zdravje pri delu in varstvo okolja ter vam ni vseeno na kak način se bo delo izvedlo,
 • na podlagi certifikata se lahko z visoko gotovostjo zanesete, da bo izbrani izvajalec svoje delo opravil varno in okolju prijazno,
 • na podlagi certifikata lahko utemeljeno pričakujete, da zaradi svoje odgovornosti ne tvegate več, kot je potrebno.

NAJ BO SCC VAŠA PREDNOST!

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila pa vam je na voljo naš direktor na naslednjem naslovu: dusan.bezjak@civis.si.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri