Top

Usposabljanje po SCC / SCP standardu

Usposabljanje po SCC / SCP standardu izvajamo VSAK PETEK!

Usposabljanje po SCC standardu (Nizozemska oznaka standarda: VCA(SCC) in VCU(SCP)). Da bodo vaši zaposleni na mednarodnih gradbiščih delali varno in v skladu s z zahtevami naročnika. Podjetja, ki naročajo zunanje izvajalce za izvedbo posameznih nalog, potrebujejo dokaz, da ti izvajalci izpolnjujejo določene zahteve in standarde iz varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja na njihovih gradbiščih – deloviščih. Zaposlene pripravimo na certificiranje, ter v sodelovanju s certifikacijsko hišo izvedemo izpit.

Naslov
Tržaška cesta 65, Maribor   Zemljevid
Telefon
+386 51 643 605

Od: 255,00 + DDV

Izpolnite prijavnico

Status

TERMIN usposabljanj SCC/SCP je vsak delovni petek! 👉 KOLEDAR REDNIH TERMINOV

Industrije, kjer je zahtevan SCC standard:

na področjih, kjer obstaja povečano tveganje za varnost in zdravje delavcev, kot so recimo:

  • dela pri vzdrževanju ali gradnji v bližini industrijsko zahtevnih procesov,
  • kemični,
  • papirni/celulozni,
  • lesni,
  • montažni industriji,
  • pri gradnji ali obnovi energetskih objektov in podobno, je smiselno uvesti posebne ukrepe, da se tveganje vzdržuje na sprejemljivi ravni.

Dodatne težave se pojavljajo na začasnih delovnih mestih, gradbiščih, kjer je improvizacija pogosto način dela. Delavci pogosto delajo na mestih, ki jih niso vajeni, spremembe delovnih mest so zelo pogoste, mešanje različnih izvajalcev del in profilov delavcev je veliko, prav tako pa tudi najemanje delovne sile in s tem težave pri razmejevanju odgovornosti posameznih delodajalcev. Splošna usposabljanja pogosto niso dovolj, da bi delavec spoznal ustrezne ukrepe za tako široko paleto nepredvidljivih situacij. Niso pa zanemarljiva niti okoljska tveganja, ki so v takšnih pogojih še posebej izrazita. V teh težkih pogojih se zdi smiselno uvesti sistem, ki bi zagotavljal ustrezno stopnjo varnosti in zdravja delavcev in varovanja okolja. V stabilnih tehnoloških okoljih je kar nekaj znanih sistemov, ki se ukvarjajo s to ali podobno problematiko, kot npr. standardi tipa ISO ali OHSAS. Ti sistemi se v ta namen zaradi svoje neprilagodljivosti in širine ne izkažejo kot najprimernejši.

Enoten sistem SCC, SCP

Potreben je sistem, ki je zahteven, pa hkrati dovolj prilagodljiv, da se lahko implementira na vsa področja. Vplivanje na delovni proces mora biti pozitivno v vseh pogledih, povzročati mora minimalne administrativne zahteve in predvsem prevzeti obstoječe poslovne in administrativne tokove v podjetju, ne pa jih spreminjati, kar povzroča samo dodatne zahteve in nezadovoljstvo pri zaposlenih.

Takšen sistem je lahko standard SCC/SCP – varnostni standard za storitve s svojo ali pogodbeno delovno silo. Seveda je možno tudi kombiniranje standarda z vsemi ostalimi uveljavljenimi standardi (npr. tipa ISO ), ki jih pravzaprav dopolnjuje. Izhaja iz interesa poenotenja, primerjave in pregleda nivoja varnosti, ter izkazovanja le tega. Standard se je v začetkih predvsem pojavljal v industrijskih vejah, kjer je povečano tveganje za varnost, zdravje in varstvo okolja za zaposlene (kemijska industrija, podjetja, ki prevažajo nevarne snovi in skladiščijo nevarne snovi…).

 

Dokaz o SCC / SCP usposobljenosti zunanjih sodelavcev

Podjetja, ki naročajo zunanje izvajalce za izvedbo posameznih nalog, potrebujejo dokaz, da ti izvajalci izpolnjujejo določene zahteve in standarde iz varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja na njihovih gradbiščih – deloviščih. Z dejstvom, da lastnina prinese določeno odgovornost se danes sooča vedno več investitorjev in zavest o tej odgovornosti se počasi utrjuje v zavesti ljudi. Časi, ko je investitor samo pokazal denar, nato pa na projekt pozabil, dokler v roke ni dobil ključa so mimo in takšna brezbrižnost se lahko hitro maščuje.

Investitorji se v praksi srečujejo s težavami pri preverjanju solidnosti izvajalcev. Dodatne težave predstavlja stalen pritisk na cene, ki najprej povzroči pomanjkljivosti na področjih varovanja delavcev in okolja. Investitor v težavah pogosto ostane sam, saj se nesolidni izvajalci hitro porazgubijo ali izginejo. Vedno pogosteje se tako dogaja, da je investitor prisiljen v preverjanje izvajalcev, kar pa povzroči dodatne stroške, velikokrat pa se pomanjkljivosti zaradi različnih razlogov (npr. neznanja investitorja, saj ne more obvladati vseh področij…) lahko tudi nenamerno spregledajo. Idealno za investitorja, naročnika bi seveda bilo, da bi lahko na podlagi enega lista papirja dobil dovolj verodostojno informacijo, da je lahko pri določenem izvajalcu v skladu s sistemom ALARA (As Low As Reasonably Achievable) brez skrbi. Če bi tako investitor že v fazi oddajanja dela »zahteval« certifikat SCC/SCP ali pa takšno zahtevo vnesel že v razpisno dokumentacijo, bi ubil kar nekaj muh na en mah.

 

Datum

5.1.2024, 12.1.2024, 19.1.2024, 26.1.2024, 2.2.2024, 9.2.2024, 16.2.2024, 23.2.2024, 1.3.2024, 8.3.2024, 15.3.2024, 22.3.2024, 29.3.2024, 5.4.2024, 19.4.2024, 26.4.2024, 3.5.2024, 10.5.2024, 17.5.2024, 24.5.2024, 12.7.2024, 19.7.2024, 26.7.2024, 2.8.2024

Vrsta delavca

Operativni delavci (A-16), Operativni delavec (A-18), Operativni vodje (A-17)

Morda vam bo prav tako všeč…