ISO 14001

ISO 14001: Sistem ravnanja z okoljem

Standard ISO 14001:2015 določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem. Standard ISO 14001 ima jasno določene in dokumentirane postopke, procese, sredstva in odgovornosti, ter zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti.

Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve

Kontaktirajte nas! Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali.

ISO 14001

ISO 14001: Sistem ravnanja z okoljem

ISO 14001: Sistem ravnanja z okoljem

ISO 14001- Sistem ravnanja z okoljem, delodajalcem in podjetnikom pomagamo izvajati vse potrebne ukrepe.

Sistem ravnanja z okoljem – ISO 14001:2015

Standard ISO 14001:2015 določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem. Ima jasno določene in dokumentirane postopke, procese, sredstva in odgovornosti. Zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega tako izpolnjevanje zakonskih zahtev kot tudi uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, lastnikov oz. ustanoviteljev organizacije in ostale zainteresirane javnosti.

Pomembne pridobitve z uvedbo standarda, ki prispevajo k ugledu podjetja:
sistemsko obvladovani varčevalni ukrepi in neposredno znižani stroški poslovanja,
povečano zaupanje javnosti, strank in poslovnih partnerjev,
večje zanimanje vlagateljev,
izboljšane delovne razmere,
nižje zavarovalne premije,
strateška prednost in izboljšan konkurenčni položaj na trgu,
izboljšane metode vodenja procesov,
upoštevanje okoljske zakonodaje na področju varstva okolja,
manjša poraba energije,
smotrna izraba naravnih virov in surovin,
zmanjševanje odpadkov,
zmanjšanje tveganja ekoloških nesreč,
urejena okoljska dokumentacija,
prednost pri izbiranju primernih dobaviteljev.
Smernice za sistem ravnanja z okoljem najdemo v standardu ISO 14001:2015, njegova uporaba pa organizaciji pomaga, da uresniči okoljevarstvena načela svoje okoljske politike. Tako lažje obvladuje morebitne nevarnosti za okolje, se nenehno izboljšuje in prilagaja novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje ter tudi napredku znanosti in tehnologije. Torej omogoča sistem ravnanja z okoljem organizacijam vzpostaviti red in doslednost pri reševanju okoljskih vprašanj, primerno porazdeliti sredstva, določiti odgovornosti in stalno ocenjevati ravnanje, postopke in procese.
Ker pa je standard kljub navedenim zahtevam pisan splošno, omogoča nenehno izboljševanje sistema, ki zmanjšuje onesnaževanje okolja.

OBIČAJEN PRISTOP K UVAJANJU:
podpis pogodbe,
začetek uvajanja in določitev terminskega načrta uvajanja,
analiza dosedanjih prilagajanj z že obstoječimi standardi,
postopno uvajanje in delovni obiski,
priprava na certifikacijsko presojo,
sodelovanje na certifikacijski presoji,
kontrolna izvajanja ukrepov iz presoje za sledenje nenehnih izboljšav.
Ob vsakem koraku lahko sledi analiza stanja, kar vaši organizaciji omogoča nenehno izboljševanje rezultatov.

Zakaj uvajati ISO 14001:2015 z zunanjimi strokovnjaki iz podjetja CIVIS d.o.o.?
V podjetju CIVIS d.o.o. razpolagamo s kadri, ki imajo dolgoletne izkušnje iz različnih strokovnih področij in so aktivni v različnih industrijskih panogah.

ISO 14001 | Izobraževanja

Povpraševanje in več informacij

Prosimo, izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.