ISO 45001 – Varnost pri delu

ISO 45001: Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja varnosti in zdravja na delovnem mestu, da bi organizacije lažje obvladovale varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja. Namenjen je podjetjem vseh velikosti in ne glede na branžo. Implementirajte mednarodno priznan standard ISO 45001 v poslovanje in tako lažje ter učinkoviteje obvladujte vsa tveganja, ki jih prinaša področje.

Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve

Kontaktirajte nas! Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali.

ISO 45001 – Varnost pri delu

ISO 45001: Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

ISO 45001: Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

S pridobitvijo certifikata ISO 45001 posamezna organizacija izkazuje, da na ustrezen in učinkovit način obvladuje vsa pomembna tveganja, ki izhajajo iz običajne poslovne prakse, pa tudi iz nepredvidljivih situacij. Vpeljati ga je mogoče v vsako organizacijo.

Standard ISO 45001 opisuje zahteve za sodoben delujoč sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter nadomešča prejšnji standard OHSAS 18001. Z vpeljavo le tega si podjetja zagotovijo varna delovna mesta za zaposlene, bolj zadovoljne in zdrave zaposlene, ki so kot taki tudi bolj motivirani, mednarodno konkurenčno prednost in učinkovit sistem za obvladovanje vodenja področja celotne varnosti in zdravja pri delu. S tem so podjetja sposobna tudi pravočasno prepoznavati morebitne nevarnosti in boljše obvladovati tveganja. Posledično se izboljša tudi pravna varnost podjetja, učinkovitost vodenja celotnega področja, aktivna vključenost vseh zaposlenih in zavedanje, da je področje varnosti in zdravja pri delu odgovornost vseh posameznikov.

ISO 45001 je zasnovan tako, da ga je mogoče povezati z ostalimi standardi ISO 9001, ISO 14001, SCC/VCA in SCP ipd.

Zakaj uvajati ISO 45001 z zunanjimi strokovnjaki iz podjetja CIVIS d. o. o.?

V podjetju CIVIS d. o. o. razpolagamo s kadri, ki imajo dolgoletne izkušnje iz različnih strokovnih področij in so aktivni v različnih industrijskih panogah in imajo znanja ter kompetence iz različnih standardov. Tako za vas ves čas uvajanja skrbi določen strokovnjak, ki postane skrbnik vašega podjetja, hkrati pa ima podporo interdisciplinarnega tima skozi celoten proces, vse do certifikacijske presoje in uspešno pridobljenega certifikata.

Vsakemu koraku, ki ga napravimo skupaj, lahko sledi analiza stanja, kar vaši organizaciji omogoča nenehno izboljševanje rezultatov, hkrati pa pokaže pravilnost smeri, ki ste si jo zadali na poti k pridobitvi standarda 45001.

Prednosti, ki izhajajo iz pridobitve certifikata ISO 45001:
– standard ponuja okvir za lažje prepoznavanje tveganj,
– omogoča zniževanje stroškov zavarovanj,
– možnost prehoda iz kurative na preventivo,
– znižanje stroškov bolniških odsotnosti,
– zagotovitev skladnosti z zakonodajo.

Ozadje
Uveljavljanje sistema zaščite poklicnega zdravja in varnosti spodbuja vedno bolj zaostrena zakonodaja, uvajanje drugačne ekonomske politike, vodenje človeških virov ter drugi ukrepi.
Različne organizacije se vedno bolj trudijo izboljšati svojo učinkovitost na področju poklicnega zdravja in varnosti. Poleg tega skušajo dokazati svojim delničarjem, zaposlenim, partnerjem in drugim zainteresiranim strankam obvladovanje tveganj, ki so jim izpostavljene, ter na podlagi tega povečevanje pozitivnih učinkov dejavnosti, proizvodov in storitev.

OBIČAJEN PRISTOP K UVAJANJU:
1. podpis pogodbe,
2. začetek uvajanja in določitev terminskega načrta uvajanja,
3. analiza dosedanjih prilagajanj z že obstoječimi standardi,
4. postopno uvajanje in delovni obiski,
5. priprava na certifikacijsko presojo,
6. sodelovanje na certifikacijski presoji,
7. kontrolna izvajanja ukrepov iz presoje za sledenje nenehnih izboljšav.

 

ISO 45001 – Varnost pri delu | Storitve

ISO 45001 – Varnost pri delu | Izobraževanja

Povpraševanje in več informacij

Prosimo, izpolnite spletni obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času – ponavadi že naslednji delovni dan.

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri