Meritve delovnega okolja
Kako lahko na delavce vpliva neurejeno delovno okolje in delo z nepregledanimi delovnimi sredstvi?
Stres nam v vsakdanjem življenju ne povzročajo le denarne skrbi ali različni roki, ki se jih moramo držati. Urejeno delovno okolje, kamor spadata tudi varnost in zdravje pri delu lahko posameznikom zniža stres, saj se počutijo varne in svojim nadrejenim tudi zaupajo, saj vedo, da je podjetje naredilo vse, da jih zaščiti. Psihosocialna tveganja in stres, povezan z delom, so eden od najtežjih izzivov na področju varnosti in zdravju pri delu. Močno vplivajo na zdravje posameznikov, organizacij in nacionalnih gospodarstev. Približno polovica evropskih delavcev meni, da je stres na njihovem delovnem mestu pogost, poleg tega pa prispeva k približno polovici vseh izgubljenih delovnih dni. Tako kot številna druga vprašanja, povezana z duševnim zdravjem, je tudi stres pogosto predmet napačnega razumevanja ali stigmatizacije. Če pa se psihosocialna tveganja in stres obravnavajo kot organizacijsko vprašanje, in ne kot pomanjkljivost posameznika, so lahko enako obvladljivi kot katero koli drugo tveganje za zdravje in varnost pri delu.
Kako vam lahko pomagamo mi?

Urejeno delovno okolje ter varno opravljanje dela je vsekakor dejavnik, ki zmanjšuje stres na delovnem mestu.

Nekaj izmed storitev, ki vam jih nudimo v podjetju Civis:

  • PREGLEDI DELOVNE OPREME
  • PREGLEDI LESTEV
  • PREGLEDI SKLADIŠČNIH REGALOV
  • STROKOVNA USPOSABLJANJA DELAVCEV
  • ELEKTRO MERITVE
  • VARNOST IN NADZOR NA GRADBIŠČIH
  • MERITVE DELOVNEGA OKOLJA

Več informacij o naših storitvah prejmete na tel.štev: 02 331 84 44 ali preko el.pošte info@civis.si

Kaj lahko stori delodajalec?

Z Zakonom o varnostni in zdravju pri delu je delodajalcem naloženo v 24. členu, da sprejmejo ukrepe na področju preprečevanja, odpravljanja in obvladovanja primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnih tveganj, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

V Civisu sodelujemo s strokovnjaki:
• iz področja medicine dela
• iz področja obvladovanja stresa na delovnem mestu
• iz področja prehrane
• iz področja vadbe ter telesne aktivnosti

Svojim strankam z veseljem pomagamo, v kolikor potrebujejo pomoč na zgoraj navedenih področjih in jih usmerimo na strokovnjake, ki jim zaupamo.

Ste vedeli?
V EU vsake tri minute in pol nekdo umre zaradi nezgode pir delu ali bolezni, povezane z delom (Evropsk agencija za zdravje in varnost pri delu, 2012).
Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri