Dogajanje na področju zaposlovanja tujcev in napotitev na delo v tujino – izvajanje čezmejnih storitev, je dinamično in pestro. Kot veste se je na obeh področjih spremenila tudi zakonodaja. Medtem, ko je Zakon o čezmejnem izvajanju storitev že sprejet in objavljen v Uradnem listu, pa je Zakon o tujcih na ponovnem glasovanju, saj je državni svet na novelo izglasoval veto. So pa znane podrobnosti le tega in pričakovanja, ki naj bi jih dosegel.

Slovenija je tako s sprejemom Zakona o izvajanju čezmejnih storitev (ZČmIS-1), prvič po vstopu v Evropsko unijo pristopila k sistemski ureditvi čezmejnega poslovanja vseh slovenskih poslovnih subjektov, ki svojo dejavnost opravljajo s svojimi zaposlenimi delavci. Z zakonom se zagotavlja enaka obravnava napotenega delavca glede na samo naravo izvajanja dela (začasno ali občasno oziroma stalno, zaporedoma), določa varovalke za učinkovito preprečevanje kršitev in zlorab delovnopravne zakonodaje ter vzpostavlja orodja za učinkovito izvajanje nadzora nad spoštovanjem pravil čezmejnega izvajanja storitev tako z vidika delovnopravne zakonodaje kot tudi zagotavljanje ustrezne socialne varnosti napotenih delavcev.

Zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (3. 4. 2023), naslednje odločbe pa se pričnejo uporabljati že 1. januarja 2024:

  • izvajanje Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, na drugi strani,
  • čezmejno izvajanje storitev delodajalcev in samozaposlenih ose (II. poglavje zakona),
  • vodenje evidenc prijav izvajanja storitev, izdanih potrdil A1 ter nadzorov na cesti nad tujimi delodajalci oziroma samozaposlenimi osebami na področju mednarodnega prevoza, (V. poglavje zakona, evidence)
  • določbe glede ugotavljanja resničnosti izjave o izpolnjevanju pogojev za izdajo potrdila A1, resničnosti izjave samozaposlenih oseb, neposrednega vpogleda v elektronsko evidenco Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) glede podatkov o izdanih potrdilih A1, pridobivanja podatkov o opravljenih prijavah izvajanja storitev, neposreden vpogled v elektronsko evidenco Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) o prijavah začetka izvajanja storitev,
  • določba o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Prav tako pa je na področju zaposlovanja tujcev pri nas potrebno že sedaj upoštevati mnogo pravil in slediti postopkom, ki so in še bodo v veljavi. Le ta pa med drugim niso enaka za vse tujce in so vezana tudi na države iz katerih prihajajo. Predvsem je še veliko odprtih dilem na področju zaposlovanja državljanov iz tretjih držav, ki niso del bivše skupne države (npr. Indija, Bangladeš, ipd.). Najlažje in najhitreje je opraviti takšen pregled celotnega področja s strokovnjakom iz prakse, ki bo natančno razložil kako postopki potekajo sedaj in kako bodo v prihodnje z vstopom in sprejetjem nove zakonodaje. In ravno to možnost boste imeli na seminarju, ki ga organiziramo.

Ker pa vemo, da so tujci, ki jih zaposlite velikokrat napoteni naprej na delo v tujino, bo z vami še strokovnjakinja iz tega področja, da res podrobno in vezano na vaše vsakdanje delo ter prakso predstavi novo že sprejeto zakonodajo in vam poda vse napotke kako postopati sedaj, da ostane varno tudi vaše poslovanje.

Pridružite se nam 20. aprila 2023, v naših prostorih ali preko portala ZOOM in ne zamudite te odlične priložnosti, da v enem dnevu osvojite pregled obeh področij in postanete pripravljeni na vse že danes.

Želite izvedeti več o vsebini seminarja, kliknite spodaj 👉

Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev v tujino z novo zakonodajo

 

Viri uporabljeni v novici:

https://www.podjetniski-portal.si/; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1126/zakon-o-cezmejnem-izvajanju-storitev-zcmis-1; https://www.pixabay.com

 

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri