Ta termin je že potekel
TopNovo

Seminar: Varnost strojev in Nova Uredba o strojih (EU) 2023/1230

Področje varnega dela s stroji je kompleksno in precej zapleteno. Potrebno je poznati pravilno terminologijo, predpise in načela varne uporabe. V veljavi je tudi Nova Uredba o strojih (EU) 2023/1230. Da lahko poskrbite za varno delo s stroji boste na seminarju pridobili popoln vpogled v tematiko, vse od priprave tehnične dokumentacije, do zahtev, ki izhajajo iz zakonodaje za varno uporabo le teh.

Strokovni delavci VZD za svojo udeležbo prejmete tudi 8 točk (delovna oprema).

Predavatelj(i)
Začetek
14.12.2023
Konec
14.12.2023
Time
09:00 - 13:45
Naslov
ZOOM   Zemljevid
Telefon
+38640623163

127,00 + DDV

Status

Seminar: Varnost strojev in Nova Uredba o strojih (EU) 2023/1230

 8 točk za strokovne delavce VZD, ki jih potrebujete v okviru vašega dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme

Področje varnega dela s stroji je kompleksno in precej zapleteno. Potrebno je poznati pravilno terminologijo, predpise, ki spremljajo varno vgradnjo in proizvodnjo in seveda načela varne uporabe. Poleg tega je v veljavi Nova Uredba o strojih (EU) 2023/1230, ki določa zdravstvene in varnostne zahteve za načrtovanje in izdelavo strojev danih na evropski trg.

Na seminarju vam bomo natančno predstavili osnovne pojme, ki izhajajo iz zakonodaje na področju strojev, zahteve za varno uporabo strojev, potrebno tehnično dokumentacijo, ki mora spremljati stroj ter vsebino le te. Prav tako se bomo posvetili področju ustreznosti navodil za uporabo strojev in vam podali natančen vpogled v zahteve za varno uporabo strojev.

Strokovni delavci VZD boste tako poleg 8. točk, pridobili popoln vpogled v:

• strukturo tehnične zakonodaje za proizvode;
• varnostne zahteve, ki veljajo za proizvode in morajo te zahteve izpolniti že proizvajalci po ustreznih direktivah;
• pomen harmoniziranih standardov, ki veljajo za področje posameznih tipov strojev;
• pregled in preizkus strojev ter skladiščnih regalov, ki izhaja iz zahtev zakonodaje in navodil proizvajalca.

Program seminarja:

  Varnost strojev in Nova Uredba o strojih (EU) 2023/1230
8:55  – 9:00 Sprejem udeležencev na portalu ZOOM
9:00 – 10:45 Tehnična zakonodaja (ustrezno razumevanje).

Odgovornost za varen proizvod – stroj

Uporaba nove Uredbe o strojih (EU) 2023/1230

Obveznosti gospodarskih subjektov

Postopki ugotavljanja skladnosti.

Postopki dajanja na trg.

Koncept varnosti stroja in analiza tveganja

Ocena tveganja po standardu EN ISO 12100.

10:45 – 11:00 Odmor
11:00 – 13:45 Varovala in varnostne naprave

Standardi in domneva o skladnosti.

Tehnična dokumentacija.

Navodila za uporabo (obvezna vsebina navodil)

Dokumentacija o skladnosti proizvodov (listine in oznake).

Oznaka CE.

Uporabnik delovne opreme (namestitev, prvi pregled,…).

Periodični pregledi delovne opreme (zahteve proizvajalcev, obseg pregleda, potrebni preizkusi,…).

Prenos informacij k uporabnikom

13:45 Zaključek in razprava

Odobritev vloge si lahko ogledate tukaj: POTRDITEV TOČK

Lokacija: spletno, preko portala ZOOM.

 

 

 

lokacija

na lokaciji Civis d.o.o., spletno ZOOM