Že vse od leta 2019, ko je izšel nov Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur.l. RS, 77/19), se sprašujemo, na koga vse se nanaša dotični 2. člen, ki govori o usposobljenosti strokovnega delavca in njegove letne udeležbe na strokovnih usposabljanjih.

Mnenja o tem, za koga to sedaj velja so bila v splošni javnosti močno deljena in interpretacij je bilo mnogo. Glavna dilema pa ali je sedaj to obdobno strokovno usposabljanje (strokovni seminarji) obvezno samo za službe varnosti in zdravja pri delu, ki imajo dovoljenje za delo s strani MDDSZ (zunanje službe VZD, kot jim rečemo) ali tudi za strokovne delavce varnosti pri delu zaposlene pri delodajalcih (torej te, ki opravljajo naloge varnosti in zdravja pri delu samo za tega delodajalca).

Po končna mnenja in točno interpretacijo pravilnika smo se obrnili tako na MDDSZ, kot na IRSD, ki bo tudi tisti nadzorni organ, ki bo izpolnjevanje pravilnika tudi preverjal. Prejeli smo oba odgovora, ki sta popolnoma složna. Spodaj bomo izseke teh uradnih mnenj delili tudi z vami.

Tukaj pa vam na kratko odgovorimo na zgoraj izpostavljeno dilemo – odgovor je, da se sprememba pravilnika nanaša tako na podjetja z dovoljenjem za delo (kot je veljalo že ves čas do spremembe pravilnika), od leta 2020 pa dejansko na vse strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu.

Kaj zdaj to pomeni v praksi?

Vsi, ki opravljate strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu, se morate v treh mesecih po imenovanju ( prevzemom strokovnih nalog) in nato vsaj enkrat letno udeležiti usposabljanja, v skladu s predpisi, ki jih ureja ta pravilnik. Ne glede na naravo dela, zaposlitve oz. delovnega mesta in ne glede na čas imenovanja.

Več podrobnosti si lahko sami preberete v mnenju ali pa se nam pridružite na seminarju (spremljajte naš koledar izobraževanj, da ne zamudite objave), na katerem gostimo tudi mag. Nikolaja Petrišiča, ki je vodja sektorja za VZD na MDDSZ in vam bo iz prve roke podal vse interpretacije pravilnika in prakse, ki sledi it tega naslova. Za več informacij pa se seveda lahko obrnete tudi na nas. Če želite vam na vpogled pošljemo tudi uradna mnenja, v tem primeru nam pišite na tina.vadas@civis.si

 

Inšpektorat RS za delo:

»…da se mora strokovni delavec vsaj enkrat letno udeležiti usposabljanja v skladu s predpisi, ki urejajo stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev in to velja tudi za strokovne delavce, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki v celoti ali delno za delodajalca izvajajo naloge s področja varnosti in zdravja pri delu. Prav tako pojasnjujemo, da inšpektorat opravlja nadzore,…«.

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS:

»… Potrebno je dodati, da pravilnik glede navedenih določb ne ločuje strokovnih delavcev, ki znotraj podjetja za svojega delodajalca izvajajo strokovne naloge varnosti pri delu, od strokovnih delavcev, ki v podjetjih, ki imajo dovoljenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, opravljajo strokovne naloge varnosti pri delu za druge delodajalce. …«.

 

Če se želite kmalu udeležiti zanimivega seminarja, ki zadosti vsem tem pogojem, preverite tukaj.

 

Zapri
Prijava
Zapri
Košarica (0)

V košarici ni izdelkov. V košarici ni izdelkov.

Zapri