e-izobraževanje

Spletni tečaj in izpit HACCP, Modul gostinstvo, Modul pekarstvo in slaščičarstvo

Elektronsko usposabljanje za varno delo pri proizvodnji in trženju hrane (gostinstvo, bari, catering). Pridobitev HACCP pomeni da pridobite znanje o dobrih higienskih praksah in načelih HACCP na katerem koli mestu; vse, kar potrebujete, je računalnik z internetno povezavo.

Naslov
Online izobraževanje   Zemljevid

67,00 + DDV

Počisti

Status

Tečaj je namenjen vsem, ki so zaposleni v proizvodnji in delu z živili (gostinstvo, bari, catering, dostava,…). Priporočamo vam redno obnavljanje znanja, zaradi sledenja novi zakonodaji, saj morajo VSI ZAPOSLENI pri delu z živili na delovnem mestu izkazovati znanje ob inšpekcijskem pregledu oz. morajo biti ustrezno usposobljeni za delo z živili.

Zakon o varnosti živil in izdelkov ter snovi v stiku z živili (ZZUZIS) iz 17. člena določa, da morajo vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri proizvodnji in trženju hrane in javni oskrbi s pitno vodo, spremljati in zagotavljati svoje zdravje z notranjim nadzorom pravilnost na vseh stopnjah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor je treba vzpostaviti na podlagi sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov tveganja, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje.

Vsebina HACCP usposabljanja

 • Načela HACCP,
 • splošna higienska navodila za osebe, ki sodelujejo v proizvodnji in trženju hrane,
 • zdravstvene pogoje za delavce v prehrambni industriji,
 • nosilec stanje,
 • mikrobiološki, kemični in fizični dejavniki tveganja,
 • onesnaževanje hrane,
 • skladiščenje hrane (nove zahteve),
 • kontrolne in kritične kontrolne točke v procesu priprave hrane,
 • prevoz hrane,
 • čiščenje in razkuževanje,
 • ravnanje z odpadki,
 • zatiranje škodljivcev v živilskih obratih,
 • kemična tveganja,
 • alergeni in označevanje živil.

Uredba 852/2004 o higieni hrane

Izobraževanje je lahko vključeno v letni načrt izobraževanja, ki se bo izvajal v skladu z zahtevami Uredbe 852/2004 o higieni hrane.

Spletni tečaj in izpit HACCP je primeren za:

 • odgovorne osebe za notranji nadzor, gostinske storitve oziroma nosilce živilske dejavnosti,
 • zaposlene pri delu z živili (kuharji, natakarji, picopeki, slaščičarji, dopolnilna dejavnost na kmetiji,…).

Prednosti HACCP elektronskega usposabljanja na spletu

 • Lokacija in ura e-usposabljanja popolnoma prilagojena posamezniku.
 • Privarčujete stroške za organizacijo usposabljanja in morebitne potne stroške.
 • Večdnevno obdobje za izvedbo usposabljanja, v katerem kandidat predela dodeljeno e-vsebino.
 • Za izvedbo potrebujete računalnik z dostopom do interneta. Pristopne podatke z navodili prejmete po e-pošti.
 • Program usposabljanja vsebuje tudi praktične vsebine, ki so prilagojene glede na različna delovna mesta.
 • Po končanem e-izobraževanju takoj prejmete potrdilo o uspešno zaključenem e-izobraževanju (prejeli boste tudi uradno potrdilo z žigom in podpisom).

Kdo pripravlja tečaj?

Usposabljanje pripravlja za to usposobljena strokovnjakinja, Anita Mikša prof. biol. in gos., svetovalka s področja higiene živil in načel sistema HACCP.