Ta termin je že potekel
Top

Seminar: Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZčmIS-1

Vlada Republike Slovenije je v decembru 2022 potrdila nov predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev ZčmIS-1.

Za vas smo pripravili celoten pregled področja napotenih delavcev s poudarkom na sprejetem predlogu novega zakona in prenosu nove direktive.

 

 

Predavatelj(i)
Brigita Osojnik
Mag. Brigita Osojnik predavateljica
Začetek
23.02.2023
Konec
23.02.2023
Time
09:00 - 13:00
Naslov
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   Zemljevid
Telefon
023318444

187,00 + DDV

Status

Vlada Republike Slovenije je v decembru 2022 sprejela nov predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev ZčmIS-1, ki v slovenski pravni red prinaša tudi novo Direktivo 2020/1057/EU in prvič obravnava celovit položaj vseh napotenih delavcev, vključno z vozniki v mednarodnem prometu. S tem je tudi Slovenija prvič pristopila k sistemski ureditvi področja čezmejnega opravljanja storitev vseh poslovnih subjektov.

S tem se zagotavlja enaka obravnava napotenega delavca, določajo se varovalke za učinkovito preprečevanje kršitev in zlorab delovnopravne zakonodaje in hkrati se vzpostavlja orodje za učinkovito izvajanje nadzora ter kazni v primeru kršitev.

Za vas smo pripravili celoten pregled področja napotenih delavcev s poudarkom na sprejetem predlogu novega zakona in prenosu nove direktive. Z vami bo pravnica, davčna svetovalka in strokovnjakinja s praktičnimi izkušnjami sodelovanja z davčno inšpekcijo, predavateljica in avtorica mag. Brigita Osojnik.

 

Vsebina seminarja:

1. Uvod: kratek povzetek pravne ureditve napotenih delavcev (pogodba o zaposlitvi, kdaj aneks, Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev)
2. Uredbi (ES) 883/2004 in 987/2009 (kdaj pridobiti A1 po 12. oziroma po 13. členu Uredbe (ES) 883/2004, osnova za prispevke za socialno varnost, posebnosti Brexit), socialna varnost napotenih v tretje države
3. Predlog Zakona o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmIS-1 (prenos direktive 2020/1057 v zvezi s posebnimi pravili za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa, regulacija sočasnega opravljanja storitev v več državah članicah EU (napotitev v skladu s 13. členom Uredbe (ES) 883/04), zavarovalna podlaga za delavce, poslane na delo v tujino (zavarovalna osnova 002))
4. Davčni vidik napotenih delavcev:
― nacionalna pravila pri obračunu plače (ugotavljanje rezidentskega statusa, posebna davčna osnova, izračun akontacije dohodnine, predlaganje REK obrazcev),
― pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (rezidenti in nerezidenti),
― povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino (kratkotrajne napotitve, daljše napotitve, presoja neprekinjenosti…).
5. Prostor za vaša vprašanja in dileme.

 

Trajanje seminarja: 9:00 – 13:00 (sprejem ob jutranji kavi od 8:30 naprej).

V ceno kotizacije je vključeno predavanje, elektronsko gradivo, pogostitev med odmori ter potrdilo o udeležbi.

Veseli bomo druženja z vami!