Usposabljanje za varno delo v zaprtih in utesnjenih prostorih

Usposabljanje je primerno in priporočljivo tako za nadzornike oz. delovodje, če je v njihov delokrogu spada tudi opravljaje dela v utesnjenih oz. zaprtih prostorih, vsakogar, ki vstopa v utesnjene(zaprte) prostore, varnostne spremljevalce* – Attendant / Stand-by man, vsakogar, ki je odgovoren za reševanje ali ukrepanje po zaprtem prostoru.

Predavatelj(i)
Naslov
Tržaška cesta 65, Maribor   Zemljevid
Telefon
+386 2 331 84 44
E-naslov

175,00 + DDV

Status

Po izvedbi usposabljanja za varno delo v zaprtih in utesnjenih prostorih boste:

 • Sposobni prepoznati utesnjeni(zaprti) prostor,
 • poznali nevarnosti in upravljali z njimi,
 • poznali varen način dela,
 • znali načrtovati in izvesti reševanje ter določiti varnostnega spremljevalca.
  *Varnostni spremljevalec (“stand-by man”) je oseba, ki se vedno nahaja zunaj utesnjenega in je odgovorna za pomoč delavcem pri izstopu iz utesnjenega prostora in za poklicati pomoč in reševanje če je to potrebno.

Kaj so utesnjeni in zaprti prostori?

“Utesnjeni prostor” pomeni omejen prostor, ki lahko postane nevaren za delavca, ki v njega vstopa ker:

 • je atmosfera v prostoru lahko nevarna zaradi: pomanjkanja kisika, zaradi prisotnosti vnetljivih ali eksplozivnih komponent in zaradi strupenih substanc,
 • zaradi pogojev ali spreminjajočih okoliščin v prostoru, ki lahko predstavljajo nevarnost za poškodbo ali bolezen,
 • zaradi potencialnih ali s karakteristiko prostora povezanih dejavnikov, ki lahko ustvarijo negativne oz. škodljive posledice v prostoru,
 • prostor ni tako zasnovan, da bi bil primeren za trajno prisotnost ljudi,
 • ima omejene odprtine za vstop oz. izstop.

“Zaprti prostor” pomeni omejen prostor z nižjimi nevarnostmi, ampak vseeno:

 • ni izdelan oz. konstruiran za stalno človeško prisotnost,
 • ima omejene vstopne in izstopne odprtine.