TopNovo

Seminar: Nova uredba o diizocianatih in s tem povezane obveznosti strokovnega delavca VZD

DIIZOCIANATI – nova uredba posega na številna področja industrije in gradbeništva, kot tudi neposredno na delo strokovnih delavcev VZD.

Izvedeli boste kako postopati, da ostanete skladni z zakonom in pomirjeni v primeru inšpekcijskega nadzora, ki jih glede na problematiko področja lahko pričakujete zelo kmalu!? Strokovni delavci VZD pa za udeležbo prejmete 5 točk.

Predavatelj(i)
Naslov
Tržaška cesta 65, Maribor ali ZOOM   Zemljevid
Telefon
023318444

127,00 + DDV

Status

Diizocianati so kemijske spojine, ki so zaradi svoje učinkovitosti postali zelo široko uporabni pri izdelavi, zlasti v poliuretanskih izdelkih, lepilih, tesnilnih masah in premazih po vsej Evropski uniji. Kljub njihovi široki uporabi v industrijskem in gradbenem sektorju, pa so pa to snovi, ki so razvrščene ki povzročajo preobčutljivosti dihal in kože.

V namen varovanja zdravja jih je tako Evropska unija v okviru Uredbe REACH sprejela določene omejitve in usmeritve, ki pa močno vplivajo tudi na delo strokovnih delavcev VZD. Za varno delo z diizocianati se namreč sedaj zahteva ustrezno usposabljanje, kar je že v polni veljavi vse od 24. avgusta 2023 (UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1149). Kot navajajo v uredbi, bo takšno usposabljanje za varno delo z diizocianati izvajal strokovnjak za varnost in zdravje pri delu.

Ker je dilem okoli tega kaj, kdo, kako še vseeno veliko, preverjanje implementacije uredbe v Sloveniji pa dejansko že pred vrati, smo se odločili organizirati seminar, kjer bomo razblinili te dileme in podali konkretne odgovore. Strokovni delavci za VZD pa prejmete tudi 5 točk. Z nami bosta dva odlična predavatelja, strokovnjaka vsak na svojem področju, ki se bosta prav zaradi tega odlično dopolnjevala. Vi pa se nam lahko pridružite na lokaciji ali preko spleta.

Najprej se bomo v okviru prvega predavanja posvetili razlagi uredbe same, zakonskim osnovam za usposabljanje ter predstavitvi kako mora takšno usposabljanje potekati v praksi, kdo so zavezanci, kakšna mora biti vsebina, itd. V drugem predavanju pa si bomo področje podrobneje pogledali skozi primer dobre prakse ravnanja z diizocianati v industriji skozi celoten proces. Od ocenjevanj tveganj, usposabljanj, tehničnih in organizacijskih ukrepih, ustrezni zaščiti in na koncu prikazom izvajanja v praksi.

Poleg odličnih vsebin bo dovolj prostora tudi za vaša vprašanja.

Program, 7. 11. 2023:

8:15  – 8:30 Sprejem udeležencev in uvodni nagovor
8:30 – 9:15 Razlaga Uredbe (EU) 2020/1149 o diizocianatih – zakonska osnova za usposabljanje

 

 Simona Miklavčič, uni. dipl. ing. kem. tehn., Bens consulting, d.o.o.

9.15 – 9.30 Odmor
9:30 – 11:00 Usposabljanje za varno rokovanje z diizocianati s primerom dobre prakse iz industrije

 

Miha Pirc, mag. inž. teh. var, Helios Tblus d.o.o.

11:00 Zaključek in razprava

Odobritev vloge si lahko ogledate tukaj: potrditev-7-11-2023

Lokacija: Civis d.o.o., Tržaška 65, 2000 Maribor ali preko portala ZOOM.

 

lokacija

na lokaciji Civis d.o.o., spletno ZOOM