Top

Seminar: Teoretično in praktično usposabljanje delavcev iz VZD z vidika sodne prakse

Med zaposlenimi imamo vedno več tujih državljanov, zato se pri strokovnem delu varnostnega inženirja srečujemo z izzivi povezanimi z razumevanjem jezika in ustrezno izvedbo zakonskih aktivnosti. Slovenska zakonodaja namreč zapoveduje, da mora biti dokumentacija in izobraževanja v jeziku, ki ga delavec razume.

Strokovni delavci VZD za svojo udeležbo prejmete tudi 5 točk.

Predavatelj(i)
Naslov
Tržaška cesta 65, Maribor ali ZOOM   Zemljevid
Telefon
023318444

127,00 + DDV

Status

Nesreče pri delu se zgodijo zaradi različnih dejavnikov, predvsem pa zaradi neupoštevanja zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu tako na gradbiščih kot v proizvodnih procesih ter drugih delovnih postopkih. Pri tem je pomembno ugotoviti okoliščine in vzroke, ki so pripeljali do nezgod.

Cilj tematike je strokovnim delavcem VZD predstaviti, kakšni so sodni postopki ob delovnih nezgodah in kakšne so njihove vloge v le-teh. Še posebej bodo obravnavana vprašanja vezana na usposabljanja delavcev iz tujine (presoja potrdila o usposobljenosti na sodišču – program usposabljanja, jezik usposabljanja v primeru tujcev, obveščanje delavcev, praksa dela pri delodajalcu,…).

Predavateljica bo na seminarju, med drugim, podala odgovore s poudarkom upravljanja tujejezičnih delavcev, na naslednje izzive iz že obstoječe sodne prakse, da ostanete na varni strani zakona:

👉 Kako ustrezno izvajati usposabljanja za tujejezične delavce (teoretično in praktično).
👉 Kako urediti navodila za varno delo in seznanjenost z njimi.
👉 Kako delavca seznaniti z internimi akti podjetja.
👉 Kako zagotoviti ustrezno komunikacijo.
👉 Kako izpolniti zahteve zavarovalnic glede dokumentacije in izvedbe usposabljanj, da ne prihaja do regresnih zahtevkov.

👉 Vaši izzivi in vprašanja…, ki nam jih lahko posredujete v naprej.

Na seminarju bo predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami s tega področja, predstavila sodno prakso in skozi primere pojasnila zakaj in kdaj je prišlo do odgovornosti delodajalca in kdaj delodajalec ni odškodninsko odgovoren, s posebnim poudarkom na zakonskih in podzakonskih aktih v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

Za udeležbo na seminarju prejmete strokovni delavci VZD tudi 5 točk.

Program, 28. 11. 2023:

8:15  – 8:30 Sprejem udeležencev in uvodni nagovor
8:30 – 10:45 Teoretično in praktično usposabljanje delavcev iz VZD z vidika sodne prakse

mag. Helena Polič Kosi, odvetnica

10:45 Zaključek in razprava

 

Odobritev vloge si lahko ogledate tukaj: POTRDITEV TOČK

 

Lokacija: Civis d.o.o., Tržaška 65, 2000 Maribor ali preko portala ZOOM.

 

lokacija

na lokaciji Civis d.o.o., spletno ZOOM